Khối Bitcoin là gì?

Một khối Bitcoin chứa một bộ dữ liệu chứa tất cả các thông tin cần thiết để xác minh giao dịch và liên kết...

Giao dịch Bitcoin- Khoản trả cho chìa khóa công cộng ( Pay-to-Public-Key)?

Khoản trả cho chìa khóa công cộng ( pay to public key) là một quá trình rất quen thuộc khi số tiền trả để địa chỉ...

Thời gian khóa giao dịch của Bitcoin là gì?

Thời gian khoá giao dịch Bitcoin là thời điểm một giao dịch cụ thể có thể được thêm vào blockchain. Đây là thời gian...

Các loại giao dịch của Bitcoin

Có sáu loại giao dịch Bitcoin tiêu chuẩn tại thời điểm này. Các nhà phát triển đằng sau Bitcoin đã và đang liên tục...

Khối Genesis của Bitcoin là gì?

Khối Genesis của Bitcoin là khối đầu tiên trong blockchain . Tất cả các loại tiền tệ crypto có một khối genesis nhưng Bitcoin là...
Ether là gì?

Ether là gì? Tìm hiểu Ether trong Ethereum là gì?

Ether là gì? Ether là loại tiền tệ mạng nội bộ của Ethereum. Giống như tiền Bitcoin có Satoshi và Millibits , tiền USD có...

Betternot.rest là gì?

Thời gian là tiền bạc ! Tất cả chúng ta thường nghe qua câu thành ngữ " Thời gian là tiền bạc và biết rằng...

Bạn có thể mua gì bằng Bitcoin và các loại Tiền Ảo khác

Bitcoin và các đồng tiền bí mật khác ( Crypto Currencies ) đang bùng nổ trên khắp thị trường thương mai điện tử ,...

Giao Dịch Bitcoin ?

Pay-to-Script-hash ( Hay được gọi là P2SH ) , là sự mở rộng ý tưởng đa cấp , nhằm giảm bớt gánh nặng cho cơ...

Các đơn vị tiền tệ Ether được phát hành như thế nào trong Ethereum...

Ether không được tạo ra theo bất kỳ một cách cụ thể nào - việc bỏ tiền để có Ether và việc khai thác...