Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các công ty khai thác đang từ bỏ các hoạt động khai thác khác tại các quốc gia như Trung Quốc. Cann cho rằng họ đang tìm cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ trên toàn cầu.


Có thể bạn quan tâm: