Trong thời gian tới, sự tăng giá đột ngột có thể làm suy yếu rào cản BTC phải phá vỡ để chứng kiến ​​một đợt tăng kéo dài. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến BTC dễ bị ảnh hưởng bởi một đợt pullback dốc hơn do nó chạm vào khu vực thanh khoản quan trọng.