Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2024

AMM

Biswap (BSW) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử BSW

Biswap là gì? Biswap là một nền tảng trao đổi phi tập trung được cung cấp bởi mạng BSC và sử dụng mô hình AMM...

Market Maker (MM) là gì? Tìm hiểu cách MM hoạt động trong thị trường

Chúng ta thường mua và bán tài sản như tiền điện tử tại các sàn giao dịch. Câu hỏi đặt ra là ai đứng...

Pledge (PLGR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử PLGR

Pledge (PLGR) là gì? Pledge Finance là một giao thức phi tập trung thiết lập thị trường tiền tệ với lãi suất cố định với...

Ardana (DANA) là gì? Chi tiết về tiền điện tử DANA

Ardana là gì? Ardana là một hệ sinh thái Stablecoin all-in-one đầu tiên được xây dựng trên blockchain Cardano.Token của dự án là DANA đã...

CronaSwap (CRONA) là gì? Thông tin chi tiết về dự án CronaSwap

CronaSwap là gì? CronaSwap là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) chạy trên nền tảng Cronos, sử dụng mô hình AMM tương tự...

Tectonic là gì? Thông tin chi tiết về dự án Tectonic

Tectonic là gì? Tectonic là một ứng dụng all in one Defi trong hệ sinh thái Cronos, bao gồm nhiều lĩnh vực như Lending, Stablecoin,...

Kava Swap (SWP) là gì? Chi tiết về tiền điện tử SWP

Kava Swap (SWP) là gì? Kava Swap là một AMM cross-chain, thúc đẩy cơ sở hạ tầng DeFi, cầu nối cross-chain và bảo mật của...

Polkadex (PDEX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử PDEX

Polkadex là gì?  Polkadex là dự án đầu tiên có tính năng trao đổi dựa trên Order-book xây dựng trên Subtrates trong hệ sinh thái...

Integral (ITGR) là gì? Tìm hiểu chi tiết tiền điện tử ITGR

Integral (ITGR) là gì? Integral Protocol là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên AMM phản ánh tính thanh khoản trên các...