Vào tháng 4 năm 2020, nhà kinh tế này cũng dự báo giá vàng sẽ tăng vọt và Bitcoin sẽ sụt giảm mạnh về giá trị trong những năm tới. Ông cũng gọi các nhà đầu tư Bitcoin là những kẻ ngốc khi đầu tư vào loại tài sản này.