Theo Khảo sát về tiền điện tử của Finder với 27.400 người được hỏi, 17% người Úc đã đầu tư vào tiền điện tử. Tuy nhiên, sự phát triển tiền điện tử của đất nước đã chứng kiến ​​áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp và cơ quan quản lý.


Xem thêm: