Thứ Hai, 15 Tháng Tư 2024

The Graph (GRT) là gì? Toàn bộ kiến thức về đồng tiền ảo GRT

the graph grt là gì

Truy cập và xử lý dữ liệu là một phần thiết yếu của tất cả các hệ thống, phần mềm và thiết bị. Khi bạn nghĩ về dữ liệu blockchain và quản lý cơ sở dữ liệu, tất cả đều trở nên khó khăn hơn. Cơ sở dữ liệu công nghệ ledger phân tán được trao đổi và lưu trữ trong một mạng lưới các node phi tập trung và việc truy cập dữ liệu phân tán đó còn nhiều thách thức hơn.

The Graph, được thành lập vào năm 2018, San Francisco, Hoa Kỳ, là một giao thức phi tập trung để index và truy vấn dữ liệu từ các blockchain. The Graph là một giải pháp về cách tối ưu hóa việc truy cập cơ sở dữ liệu

The Graph (GRT) là gì?

The Graph (GRT) là giao thức phi tập trung index và truy vấn dữ liệu từ các blockchain, bắt đầu với Ethereum. Nó giúp bạn có thể truy vấn những dữ liệu khó truy vấn trực tiếp.

Graph giúp tổ chức dữ liệu blockchain và giúp nó dễ dàng truy cập. Nó cung cấp năng lượng cho nhiều ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trong DeFi và hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn hiện nay. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản subgraph, là các API mở mà các ứng dụng có thể truy vấn bằng GraphQL.

Các subgraph giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng trên các blockchain. Những gì Google làm cho tìm kiếm, The Graph làm cho các blockchain.

The Graph (GRT) hoạt động như thế nào?

Tổng quan

The Graph tìm hiểu những gì và cách index dữ liệu Ethereum dựa trên subgraph description, được gọi là subgraph manifest. Subgraph description xác định các smart contract quan tâm cho một subgraph, các sự kiện trong các contract đó cần chú ý và cách ánh xạ dữ liệu sự kiện thành dữ liệu mà The Graph sẽ lưu trữ trong database của nó.

Khi bạn đã viết subgraph manifest, bạn sử dụng Graph CLI để lưu trữ định nghĩa trong IPFS và yêu cầu dịch vụ được lưu trữ bắt đầu index dữ liệu cho subgraph đó.

Biểu đồ này cung cấp chi tiết hơn về luồng dữ liệu khi một subgraph manifest đã được triển khai, xử lý các giao dịch Ethereum:

the graph hoạt động như thế nào

Quy trình thực hiện theo các bước sau

 1. Một dApp thêm dữ liệu vào Ethereum thông qua giao dịch trên smart contract.
 2. Smart contract phát ra một hoặc nhiều sự kiện trong khi xử lý giao dịch.
 3. Graph Node liên tục quét Ethereum để tìm các block mới và dữ liệu cho subgraph của bạn mà chúng có thể chứa.
 4. Graph Node tìm các sự kiện Ethereum cho subgraph của bạn trong các block này và chạy các trình xử lý ánh xạ mà bạn đã cung cấp. Ánh xạ là một mô-đun WASM tạo hoặc update các thực thể dữ liệu mà Graph Node lưu trữ để đáp ứng với các sự kiện Ethereum.
 5. dApp truy vấn Graph Node cho dữ liệu được index từ blockchain, sử dụng GraphQL endpoint của node. Đến lượt nó, Graph Node sẽ chuyển các truy vấn GraphQL thành các truy vấn cho kho dữ liệu cơ bản của nó để tìm nạp dữ liệu này, tận dụng khả năng index của store.
 6. dApp hiển thị dữ liệu này trong giao diện người dùng phong phú cho người dùng cuối. Họ sử dụng để phát hành các giao dịch mới trên Ethereum.
 7. Chu kỳ lặp lại.

Vai trò của The Graph là gì?

Có nhiều cách để đóng góp vào The Graph network và nền kinh tế dữ liệu mở cho cả cá nhân technical và non-technical.

vai thò của the graph

 • Indexer : là các nhà khai thác node trong The Graph có cổ phần token The Graph (GRT) để cung cấp dịch vụ index và xử lý truy vấn. Indexer kiếm được phí truy vấn và phần thưởng cho indexer cho các dịch vụ của họ. Trình độ kỹ thuật yêu cầu: Nâng cao.
 • Curator: là các nhà phát triển subgraph, người tiêu dùng dữ liệu hoặc thành viên cộng đồng, những người báo hiệu cho Indexer những API nào nên được index bởi The Graph. Yêu cầu mức kỹ thuật: Trung bình.
 • Delegator: là những cá nhân muốn đóng góp vào việc bảo mật mạng nhưng không muốn tự mình chạy Graph Node. Delegator đóng góp bằng cách ủy quyền GRT cho Indexer hiện có và họ kiếm được một phần phí truy vấn và phần thưởng index. Yêu cầu mức kỹ thuật: Thấp.
 • Consumer: là người dùng cuối của The Graph truy vấn các subgraph và trả phí truy vấn cho Indexer, Curator và Delegator. Consumer có thể là developer hoặc dự án tự chi trả phí truy vấn cho các ứng dụng của họ giống như AWS hoặc chi phí cloud service. Tuy nhiên, một số ứng dụng sẽ chuyển phí truy vấn cho người dùng hoặc gộp chi phí vào phí sản phẩm. Người tiêu dùng sẽ trả phí truy vấn thông qua “gateway” hoặc ví sẽ được xây dựng dựa trên các contract mã nguồn mở trong The Graph Network.

consumer the graph grt

Token GRT là gì?

GRT là native token của hệ sinh thái The Graph và được dùng mới nhiều mục đích khác nhau.

Thông tin cơ bản của token GRT

TickerGRT
BlockchainEthereum
Token StandardNative token
Token typeERC 20
Initial Circulating Supply1.245.666.867 GRT
Initial Total Supply10.000.000.000 GRT

 

Tổng nguồn cung GRT khi ra mắt mainnet sẽ là 10 tỷ token và việc phát hành token mới dưới dạng phần thưởng index  sẽ bắt đầu ở mức 3% hàng năm và tùy thuộc vào independent technical governance trong tương lai.

Phân bố token GRT

Graph Foundation tin rằng việc phân phối GRT ban đầu nên phản ánh giá trị của những đóng góp được thực hiện cho giao thức cho đến nay. Đồng thời để lại tài trợ cho những người đóng góp trong tương lai. Họ đã thực hiện một công việc rộng rãi trong việc liên hệ với tất cả các nhà phát triển và thành viên cộng đồng, đóng góp cho giao thức và phát triển hệ sinh thái The Graph ở về trước.

Hàng nghìn cá nhân và tổ chức đã bỏ thời gian và nguồn lực đáng kể để có được The Graph cho đến thời điểm này.

Phân bổ như sau:

 • Graph Foundation: 58%
 • Educational Programs: 6%
 • Curator Program Grant:9%
 • Testnet Indexer Rewards: 9%
 • Bug Bounties: 1%
 • Public GRT Sale: 12%
 • Strategic GRT Sale: 6%

GRT token sale

Lịch trình phát hành token GRT

lịch trình phát hành token GRT

Lịch trình kiểm tra và phân phối GRT dao động từ 6 tháng đến 10 năm tùy thuộc vo team. Khoảng 12,5% total supply (1.245.666.867 GRT) dự kiến ​​sẽ được lưu hành khi mở bán. Xin lưu ý, nguồn cung lưu hành không bao gồm các token có thể mua được nhưng không thể chuyển nhượng (đang bị lock).

GRT token sale

Thông tin cơ bản của GRT sale

 • Tiker: GRT (ERC20)
 • Date: 22/10/2020 lúc 11:00h
 • Địa điểm: sale.thegraph.com, Ethereum Blockchain
 • Đóng đăng ký:15/10/2020 lúc 14:00h
 • Số tiền bán: 400.000.000 preGRT (chuyển đổi thành 400.000.000 GRT)
 • Giá token: 0,03$/preGRT
 • Đơn vị tiền tệ được chấp nhận: ETH
 • Giới hạn mua hàng cá nhân: 1000$- 5000$ cho mỗi người đăng ký
 • Lockup: Đã mở khóa khi khởi chạy
 • Điều kiện: Chỉ người tham gia không phải Hoa Kỳ, một số khu vực pháp lý bị loại trừ.

Việc bán GRT của The Graph được thiết kế để tối ưu hóa việc phân phối cho các thành viên cộng đồng có ý định tham gia vào mạng với tư cách Indexers, Curators hoặc Delegators.

Nó sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn với thời gian bắt đầu gần đúng như sau:

Giai đoạn 1

Danh sách những người đăng ký được ưu tiên sẽ được phép mua tối đa giới hạn cá nhân. Những người tham gia được đánh dấu là ưu tiên dựa trên đóng góp cộng đồng và phát hiện anti-sybil trong quá trình đăng ký. Thời gian: 1 ngày – 22/10/2020 lúc 11:00.

Giai đoạn 2

Tất cả những người tham gia đã đăng ký sẽ được phép mua tối đa giới hạn cá nhân của họ. Ít nhất 100.000.000 GRT sẽ được dành cho Giai đoạn 2 để đảm bảo có ngày thứ hai. Thời gian: 1 ngày – 23/10/2020 lúc 11:00.

Giai đoạn 3

Tất cả những người tham gia đã đăng ký sẽ được phép mua bất kỳ số tiền nào có sẵn. Trong trường hợp giai đoạn 2 bán hết, sẽ không có giai đoạn 3. Thời gian: 1 ngày – 24 tháng 10 lúc 11:00.

Ngay sau khi tất cả các token có sẵn để bán được bán trong Giai đoạn 2 hoặc 3, việc mua bán sẽ kết thúc. Thời gian giai đoạn là gần đúng và sẽ dựa trên số block Ethereum sẽ được công bố vào ngày 21/10/2020.

Indexers và active community members 

Ngoài 4% được bán trong giai đoạn 1-3 của GRT Sale, phân bổ chiến lược 2% gần đây đã được bán cho Indexers và active community members như một phần của đợt public token sale. Có 200.000.000 GRT đã được bán với giá 0,026 $/GRT, với thời hạn 1 năm lockup.

Post-Sale Logistics

Các token được bán trong đợt token sale sẽ là các token chức năng trước không thể chuyển nhượng (preGRT). Vào thời điểm ra mắt network, smart contract sẽ được triển khai với việc phân phối nguồn gốc ban đầu của token bao gồm ánh xạ 1: 1 của preGRT sang GRT.

Graph Network khởi chạy ngay sau khi có đủ tin tưởng vào security và ổn định của testnet. Sau khi hoàn thành các kiểm tra bảo mật còn lại, ước tính rằng điều này sẽ xảy ra 30-60 ngày sau khi GRT Sale.

Token The graph (GRT) được dùng để làm gì?

 • Staking
 • Khuyến khích các bước trong giao thức.
 • Indexer: Các nhà khai thác node stake GRT để cung cấp các dịch vụ index và xử lý truy vấn. Họ kiếm được phí truy vấn và phần thưởng cho Indexer.
 • Curator: Báo hiệu API nào nên được index bởi indexer. Stake GRT vào một bonding curve để báo hiệu trên một subgraph cụ thể . Kiếm một phần phí truy vấn cho các subgraph mà họ báo hiệu. Khuyến khích các nguồn dữ liệu chất lượng cao nhất. Họ càng sớm báo hiệu họ kiếm được càng nhiều token GRT.
 • Delegator: Ủy quyền GRT cho Indexer và họ kiếm được một phần phí truy vấn và phần thưởng index.
 • Consumer: Truy vấn các subgraph và trả phí truy vấn cho Indexer, Curator và Delegator
 • Mục đích của token GRT là loại bỏ các điểm lỗi đơn lẻ và phân cấp giao thức.

GRT Token burning

Một phần phí truy vấn giao thức được đốt cháy, dự kiến ​​sẽ bắt đầu ở mức ~ 1% tổng phí truy vấn giao thức và tùy thuộc vào technical governance trong tương lai. Thuế rút tiền nói trên mà Curator và Delegator phải chịu khi rút GRT của họ cũng sẽ bị đốt, cũng như bất kỳ phần thưởng hoàn lại nào chưa được nhận.

Làm sao để kiếm token GRT?

 • Tham gia GRT Token Sale
 • Tham gia vào hệ sinh thái The Graph. Bất kỳ ai cũng có thể là Indexer, Curator hoặc Delegator
 • Staking
 • Chương trình Bug Bounty để giúp tìm ra các lỗ hổng và bảo mật giao thức
 • Tham gia các cuộc thi hackathon

Sàn nào giao dịch token GRT

Hiện tại GRT chưa lưu thông trên thị trường, sẽ update khi có thông tin chi tiết.

GRT được lưu trữ ở ví nào?

Đây là token ERC-20 nên dễ dàng tìm được ví lưu trữ cho bạn như: TrustwalletLedger Nano XMyEtherWalletMetaMask

Tham gia vào The Graph Network

Đã có hơn 2.300 subgraph được triển khai bởi hơn 3.000 developer và hơn 200 Indexer đã tham gia vào testnet được khuyến khích. Khi dự án tiếp cận việc ra mắt mainnet của The Graph Network. Sẽ có nhiều cách bạn có thể tham gia vào hệ sinh thái The Graph:

 • Theo dõi hơn 200 Indexer trong “Mission Control Incentivized testnet”.
 • Spin up một node với tư cách là Trình lập chỉ mục trước khi ra mắt mạng chính vào cuối năm nay
 • Đăng ký trở thành Curator trong Curator Program
 • Chương trình sắp tới của Đại sứ (Ambassador) để phát triển cộng đồng The Graph
 • Chương trình Bug Bounty giúp tìm ra các lỗ hổng và bảo mật giao thức
 • Trở thành Indexer hoặc Delegator khi khởi chạy mainnet của The Graph

Đánh giá tiềm năng của The GrapH (GRT)

Tương lai của dự án The Graph

Dự án đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng về cách con người hợp tác và tổ chức trên internet. Ngành công nghiệp Crypto đang xác định lại tương lai của công việc và giải trí và trao quyền cho các cá nhân đóng góp tài năng của họ cho nền kinh tế toàn cầu với các quy tắc công bằng và minh bạch.

Graph đang tổ chức dữ liệu cho nền kinh tế Crypto và làm cho nó dễ dàng truy cập. Bằng cách sắp xếp lại trang web và bản thân tiền xung quanh các nguồn gốc tiền điện tử đáng tin cậy, có thể giải phóng tiềm năng của con người, tạo ra các tổ chức internet gốc có thể mở rộng và đạt được tầm cao mới như một nền văn minh toàn cầu.

Thành tựu của dự án

Các ứng dụng như Uniswap, Synthetix, Gnosis, AAVE, Aragon, Moloch, Decentraland và nhiều ứng dụng khác được cung cấp bởi dịch vụ lưu trữ của The Graph ngày nay.

Sự phù hợp thị trường sản phẩm của Graph rất đáng chú ý với hơn 3.000 subgraph được triển khai, hàng nghìn developer và hơn 300 triệu truy vấn được xử lý mỗi ngày.

Daily Query Volume
Daily Query Volume

Team

the graph team

Backed

Backed chất lượng của dự án có thể kể tên như: Coinbase Ventures,…Chi tiết ở hình minh họa bên dưới:

the graph backed by

Có nên đầu tư vào token GRT?

Có thể tóm tắt những đặc điểm nổi trội của dự án như sau:

 • Một giao thức lindex để truy vấn các mạng như Ethereum và IPFS. Bất kỳ ai cũng có thể xây dựng và xuất bản các API mở, được gọi là subgraph, giúp dữ liệu dễ dàng truy cập.
 • Các subgraph có thể được tạo thành global graph của tất cả các thông tin public trên thế giới. Dữ liệu này có thể được chuyển đổi, sắp xếp và chia sẻ trên các ứng dụng để bất kỳ ai cũng có thể truy vấn chỉ với một vài lần nhấn phím.
 • Tạm biết custom server: Trước The Graph, các team phải phát triển và vận hành server index độc quyền. Điều này yêu cầu tài nguyên kỹ thuật và phần cứng đáng kể và phá vỡ các thuộc tính bảo mật quan trọng cần thiết cho phân quyền.
 • Rất nhiều thứ được xây dựng: Defi, Governance, Grants & Philanthropy, Marketplaces, Entertainment, Social. Chi tiết bạn truy cập link: http://everest.link/categories/

Giải pháp tuyệt vời cùng các ứng dụng được các bên công nhận liệu có khiến mức tăng của token GRT khi được niêm yết trên các sàn giao dịch. Hãy tìm hiểu kỹ càng dự án cũng như quyết định đầu tư là ở bạn.

Các kênh cộng đồng

4.3/5 - (3 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Hên Vãi
Hên Vãihttps://blogtienao.com/tac-gia/hen-vai/
Hi, Mình là Hên Vãi, Founder & CEO của Blog TIền Ảo (BTA). Mình rất đam mê làm cộng đồng, vì thế mới sinh ra blogtienao.com từ 2017. Mình hy vọng các kiến thức trên BTA sẽ giúp ích cho các bạn.
- Advertisement -