Thứ Bảy, 23 Tháng Chín 2023

Google Cloud

Google Cloud hợp tác với Celo, giá tăng 12%

Celo đã thêm Google Cloud vào danh sách mạng lưới validator của mình.Mối quan hệ trước đây của Google với các công ty blockchain...

Google Cloud tập trung nhiều hơn vào ngành Web3 đang phát triển nhanh

Google Cloud đang lên kế hoạch cho nhiều sản phẩm tập trung vào Web3 hơn để biến các dịch vụ điện toán của mình...

VOLTAGE hợp tác với GOOGLE CLOUD để mở rộng Lightning Network trên toàn cầu

Voltage và Google Cloud đang hợp tác để cung cấp các giải pháp Lightning Network toàn cầu, cho phép thanh toán theo thời gian...

Google Cloud hỗ trợ Polygon để giúp phát triển hệ sinh thái

Google Cloud đã thông báo rằng dịch vụ lưu trữ nodecủa họ, Blockchain Node Engine, sẽ có sẵn cho các nhà phát triển trên...

Điện toán đám mây của Google ‘bắt tay’ Solana

Bộ phận dịch vụ điện toán đám mây của Google sẽ đưa Blockchain Node Engine của mình lên Solana bắt đầu từ năm 2023. Trong...

Google Cloud hợp tác Coinbase để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử, thúc đẩy đổi mới Web3

Google Cloud đã công bố mối quan hệ hợp tác với Coinbase để thúc đẩy đổi mới Web3, bao gồm việc sử dụng sàn...