Thứ Năm, 13 Tháng Sáu 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

E1I-A159 CoinEx Institution: Một phân tích ngắn về giao thức Bitcoin Ordinals

Trong một thời gian dài sau khi ra đời, Bitcoin phát triển chậm chạp. Tuy nhiên, Ordinals, một sự phát triển mới trong hệ sinh thái Bitcoin, đã xuất hiện vào đầu năm 2023. Nó cho phép người dùng ghi nhận tài sản mã hóa độc nhất, có thể xác minh, lên các Satoshis cụ thể trong mạng lưới Bitcoin, điều này đã gây ra một sự điên cuồng nhỏ xung quanh các NFT và token Bitcoin gốc.

Ngoài ra, Ordinals cũng giúp Bitcoin cải thiện dòng tiền, tạo ra một hệ sinh thái sôi động. Khi Ordinals thu hút người dùng mới và giao dịch vào mạng lưới Bitcoin, các thợ đào cũng được hưởng lợi từ việc sử dụng tăng lên. Đến ngày 31 tháng 5, đã có hơn 10 triệu bản ghi được tạo ra, với tổng chi phí trên 1.600 BTC và phí giao dịch vượt quá 40 triệu USD.

Tuy nhiên, sự phát triển này cũng gây ra một số tranh cãi trong cộng đồng Bitcoin. Những người phê phán cho rằng nó lệch khỏi mục đích ban đầu của Bitcoin là một đồng tiền điện tử ngang hàng và tạo ra rác trong không gian khối quý giá.

Nguồn: https://dune.com/dgtl_assets/bitcoin-ordinals-analysis

Nền tảng của Ordinals

Segregated Witness (SegWit)

Vào tháng 8 năm 2017, Bitcoin SegWit (Segregated Witness) đã được kích hoạt chính thức. Các nhà phát triển Bitcoin Core đã phản đối việc tăng giới hạn kích thước khối trực tiếp mà không có cải tiến kỹ thuật và cân nhắc về việc sử dụng tài nguyên cân đối. Tuy nhiên, SegWit cho phép mỗi khối chứa nhiều giao dịch hơn mà không tăng trực tiếp giới hạn 1MB ban đầu. Bản nâng cấp này giới thiệu khái niệm Witness Data bằng cách di chuyển một số thông tin (như chữ ký giao dịch) vào Witness Data, giảm không gian khối mà mỗi giao dịch chiếm dụng và tăng khả năng xử lý của mạng một cách gián tiếp. Tuy nhiên, đối với các nút hỗ trợ SegWit, dữ liệu thực tế nhận được thường lớn hơn 1MB (khối + Witness Data) vì Witness Data được lưu trữ riêng biệt.

Dưới đây là một ví dụ về Original Script không sử dụng SegWit:

[…]

“Vin” : [

“txid”: “0627052b6f28912f2703066a912ea577f2ce4da4caa5a5fbd8a57286c345c2f2”,

“vout”: 0,

      “scriptSig”: “<Bob’s scriptSig>”,

]

[…]

A script using SegWit:

[…]

“Vin” : [

“txid”: “0627052b6f28912f2703066a912ea577f2ce4da4caa5a5fbd8a57286c345c2f2”,

“vout”: 0,

      “scriptSig”: “”,

]

[…]

“witness”: “<Bob’s witness data>”

[…]

Nguồn: https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/develop/ch07.asciidoc#pay-to-witness-public-key-hash-p2wpkh

Taproot

Vào năm 2021, Taproot – nâng cấp kỹ thuật quan trọng nhất của mạng Bitcoin sau SegWit – đã chính thức được triển khai và giới thiệu các tính năng script mới như chữ ký Schnorr và đầu ra Pay-to-Taproot (P2TR). Chữ ký Schnorr làm cho các script đa-chữ ký không thể phân biệt với kịch bản đơn-chữ ký, cung cấp sự riêng tư nâng cao cho tất cả người dùng Taproot. Quan trọng nhất, Taproot loại bỏ giới hạn kích thước Witness Data trong một giao dịch, cho phép lưu trữ dữ liệu lên đến 4MB trên BTC.

Sự xuất hiện của Ordinals

Việc kích hoạt SegWit và Taproot đã đặt nền tảng cho sự xuất hiện của giao thức Bitcoin Ordinals. Được đề xuất vào tháng 1 năm 2023, Ordinals là một giao thức gán số ngoài chuỗi cho Satoshis – đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, và dần dần đạt được sự nhất trí trên thị trường. Tận dụng các tính năng kỹ thuật của SegWit và Taproot trên mạng Bitcoin, giao thức này cho phép tạo, chuyển nhượng và phá hủy NFT trực tiếp trên blockchain Bitcoin.

Ordinals giới thiệu hai khái niệm chính: số thứ tự và chữ ký.

Số thứ tự

Vì Bitcoin dựa trên mô hình UTXO, mỗi giao dịch có thể truy ngược trở lại tất cả các giao dịch liên quan. Ordinals sử dụng thuật toán first-in-first-out (FIFO) để gán các Satoshis cụ thể trong mỗi giao dịch đầu vào đến đầu ra. Điều này có nghĩa là theo quy tắc FIFO, mỗi Satoshi trong mỗi giao dịch có thể được xác định bằng một số thứ tự duy nhất. Chúng tương tự như việc gán số seri cho mỗi tờ tiền, từ đó cung cấp cho mỗi Satoshi một định danh duy nhất, cho phép chúng ta theo dõi sự lưu thông và xác định các cá nhân đã sở hữu và sử dụng Satoshi trước đây. Từ một khía cạnh kỹ thuật, Ordinals cung cấp một công cụ (https://github.com/casey/ord) để giao tiếp với các nút Bitcoin Core và theo dõi các Satoshis ngoài chuỗi.

Nguồn: https://blocto.io/crypto-blog/ecosystem/how-bitcoin-ordinals-nfts-work

Chữ ký

Chữ ký liên quan đến việc lưu trữ nội dung tùy ý trong các Taproot scripts (P2TR). Vì các Taproot scripts hầu như không có hạn chế về nội dung và Witness Data được tính phí rẻ, văn bản, hình ảnh, âm thanh và video có thể được tạo ra như các tác phẩm nghệ thuật số hoặc NFT trên các Satoshis cá nhân, miễn là kích thước của chúng không vượt quá 4MB. Nội dung của các chữ ký được bao gồm trong các hướng dẫn kịch bản của OP_FALSE OP_IF…OP_ENDIF và không được thực thi bởi các máy đào. Nội dung bắt đầu bằng chuỗi “ord” để chỉ ra rằng đó là một chữ ký, tiếp theo là OP_PUSH 1 để xác định rằng lần đẩy tiếp theo chứa loại nội dung, và sau đó là OP_PUSH 0 để chỉ định rằng lần đẩy dữ liệu tiếp theo bao gồm chính nội dung.

Dưới đây là một ví dụ:

OP_FALSE

OP_IF

OP_PUSH “ord”

OP_PUSH 1

OP_PUSH “text/plain;charset=utf-8”

OP_PUSH 0

OP_PUSH “Hello, world!”

OP_ENDIF

Nguồn: https://docs.ordinals.com/inscriptions.html

Chữ ký giống như một phong bì đi kèm với mỗi tờ tiền, chúng là duy nhất, và bạn có thể đặt các tác phẩm nghệ thuật quý giá hoặc ảnh vào phong bì này. Theo cách tương tự, giao thức Ordinals gán một định danh duy nhất cho mỗi Satoshi và liên kết nó với siêu dữ liệu trong Witness Data, từ đó tạo ra các NFT có thể được theo dõi. Hơn nữa, nhờ sự nhất quán mạnh mẽ của Bitcoin, khi những tác phẩm nghệ thuật số hoặc NFT này được tạo ra, chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn như một phần không thể thiếu của mạng.

NFTs trước FTs

Giao thức Ordinals đã mang đến một chiều sâu mới cho Bitcoin, mở rộng ứng dụng vượt ra ngoài việc thanh toán truyền thống và lưu trữ giá trị đến NFTs và FTs. Không giống như những gì đã xảy ra trong hệ sinh thái Ethereum, giao thức Ordinals ban đầu đã gây ra cơn sốt NFT trên mạng Bitcoin, sau đó là sự bùng nổ của FTs, cụ thể là các token BRC-20. Các dự án NFT nổi tiếng như BAYC đã bắt đầu phát hành NFT trên Bitcoin thông qua giao thức Ordinals, trong khi các dự án NFT Ordinals ẩn danh cũng được ưa chuộng trên thị trường. Chữ ký Bitcoin lưu trữ toàn bộ nội dung trong các kịch bản Taproot, trong khi NFT Ethereum thường phụ thuộc vào URIs (Uniform Resource Identifiers) để xác định siêu dữ liệu liên quan, cho phép mạng xác định các tài nguyên truyền thông (ví dụ: hình ảnh) liên kết với các NFT cụ thể. Tuy nhiên, các tài nguyên này thường được lưu trữ trên máy chủ tập trung, điều này có nghĩa là chúng có thể bị mất hoặc bị xâm phạm. Về mặt này, chữ ký Bitcoin cung cấp một lựa chọn phân cấp và chống xâm phạm hơn.

Tiêu chuẩn BRC-20, được đề xuất bởi người dùng Twitter @domodata vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, được giới thiệu như một tiêu chuẩn FT dựa trên giao thức Ordinals. Giống như tiêu chuẩn ERC20 của Ethereum, tiêu chuẩn BRC-20 cho phép phát hành token trên mạng Bitcoin. Các token BRC-20 là các tệp JSON được tạo ra trên Satoshis, xác định thông tin cơ bản như tên, nguồn cung và số lượng tối đa có thể tạo ra của một token, cũng như các thông số Deploy, Mint và Transfer của nó. Ví dụ, ORDI là token BRC-20 đầu tiên và thành công nhất, với nguồn cung tổng cộng là 21 triệu và giới hạn tạo ra là 1.000/lần.

Ví dụ về Deploy

{

  “p”: “brc-20”,

  “op”: “deploy”,

  “tick”: “ordi”,

  “max”: “21000000”,

  “lim”: “1000”

}

Example of Mint

{

  “p”: “brc-20”,

  “op”: “mint”,

  “tick”: “ordi”,

  “amt”: “1000”

}

Example of Transfer

{

  “p”: “brc-20”,

  “op”: “transfer”,

  “tick”: “ordi”,

  “amt”: “100”

}

Nguồn: https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/

Vào đầu tháng 5, khi một số sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu niêm yết các token BRC-20, một số token BRC-20 trong danh mục MEME đã trở thành mục tiêu của các tay đầu cơ trên thị trường. Kết quả là, mạng Bitcoin trở nên quá tải do lượng giao dịch lớn, và phí giao dịch thậm chí vượt quá phần thưởng khối, điều này rất hiếm thấy. Mặc dù có sự phổ biến vô cùng lớn, nhưng làn sóng người dùng mới và sự hưng phấn trên thị trường không kéo dài lâu. Hiện nay, khối lượng tạo ra của Ordinals đã giảm xuống khoảng một phần mười so với thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù khối lượng giao dịch của các token BRC-20 đã giảm, các khoản phí giao dịch tích lũy liên quan đến chúng vẫn chiếm một phần lớn trong tổng phí giao dịch của Bitcoin.

Sau BRC-20

Mặc dù BRC-20 đã trở nên phổ biến, nhưng chúng phải đối mặt với một số hạn chế, như giới hạn độ dài tên (chỉ bốn ký tự), chức năng đơn giản và dễ bị tấn công kép. Kết quả là, các giao thức token mới đã xuất hiện trên blockchain của Bitcoin. Các giao thức mới này gồm ORC-20, SRC-20, BRC-21 và BRC-30 nhằm cung cấp các tính năng toàn diện hơn cho hệ sinh thái Ordinals.

Giao thức ORC-20, được thiết kế để tương thích ngược với BRC-20, nhằm mục đích cải thiện tính thích ứng, khả năng mở rộng và bảo mật, loại bỏ khả năng chi tiêu kép và hỗ trợ hủy các giao dịch.

Token SRC-20 có các thông số kỹ thuật tương tự BRC-20 nhưng dựa trên giao thức BTC Stamps, khác với BRC-20 dựa trên Ordinals. Giao thức Stamps nhúng hình ảnh base64 vào đầu ra giao dịch BTC để lưu trữ dữ liệu tương ứng trên blockchain của Bitcoin một cách vĩnh viễn. Tuy nhiên, giao thức Stamps có dung lượng dữ liệu giới hạn chỉ 8 KB.

BRC-21 nhằm mục đích giới thiệu các tài sản chuỗi chéo cho mạng Bitcoin. Ví dụ, nó sẽ cho phép tạo ra phiên bản BRC-20 của tài sản từ các mạng lưới khác (ví dụ: ETH và DAI) trên Bitcoin. Việc triển khai BRC-21 trên mạng lưới tương tự như BRC-20, nhưng nó thêm hai trường mới: một cho chuỗi nguồn và một cho hợp đồng mã thông báo của chuỗi nguồn.

BRC-30 là một cơ chế stake của BTC và token BRC-20. Nó mở rộng chức năng của các token BRC-20 và giới thiệu về giao thức stake. Với BRC-30, người dùng có thể thế chấp các token BRC-20 và BTC của họ và nhận token BRC-30 tương ứng làm phần thưởng, cung cấp cho họ nhiều cơ hội đầu tư hơn.

Xu hướng của ngành

Sự ra đời của Ordinals đã làm cho các Satoshi của Bitcoin trở nên đặc biệt và hiếm hơn, thu hút nhiều nguồn vốn từ thị trường. Một loạt các ứng dụng và giao thức mã thông báo dựa trên Ordinals đã xuất hiện, làm cho hệ sinh thái Bitcoin càng trở nên sôi động hơn. Như chúng ta đã biết, Bitcoin sẽ trải qua một Halving khác vào năm 2024, khi mà phần thưởng khối sẽ bị cắt giảm một nửa một lần nữa. Sự xuất hiện của Ordinals mở ra khả năng thay đổi mô hình phí khai thác theo các lần giảm phân nửa trong tương lai của Bitcoin.

Về CoinEx

CoinEx được thành lập vào năm 2017 và là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cam kết làm cho giao dịch dễ dàng hơn. Nền tảng cung cấp một loạt dịch vụ, bao gồm giao dịch spot và margin, futures, swap, nhà cung cấp thị trường tự động (AMM) và dịch vụ quản lý tài chính cho hơn 5 triệu người dùng trên 200 quốc gia và khu vực. Được thành lập với mục tiêu ban đầu là tạo ra một môi trường tiền điện tử bình đẳng và tôn trọng, CoinEx cam kết phá bỏ các rào cản tài chính truyền thống thông qua cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng để làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên dễ tiếp cận với mọi người.

Nguồn tham khảo:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Sealana vượt 4 triệu đô khi giai đoạn bán trước sắp kết thúc – Liệu đây có phải đồng meme coin sẽ tăng giá...

Sealana huy động được hơn 4 triệu đô trong giai đoạn bán trước, cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường đối với...

PlayDoge huy động hơn 4 triệu USD – Tái Tạo Kỷ Nguyên Tamagotchi và Bước Đột Phá với Staking Ethereum

Chỉ sau hai tuần kể từ khi khởi động ICO, PlayDoge ($PLAY) - một meme coin theo mô hình Play-to-Earn (P2E), đã thu về...

Bốn đồng coin tiềm năng mà bạn có thể hối hận nếu bỏ qua

Cuộc chiến để trở thành đồng meme coin hàng đầu trong thị trường phát triển nhanh này đang ngày càng gay gắt, với Pepe,...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo