Edgington đăng bài viết này sau khi testnet Zinken được thử nghiệm thành công trên mạng vào tuần trước. Sự kiện này đã được Anthony Sassano của Set Protocol mô tả là “testnet thử nghiệm thứ hai trước khi chúng tôi đặt ngày ra mắt mainnet ETH 2 giai đoạn 0”.


Có thể bạn quan tâm: