Năm 2015, Ripple được WEF vinh danh. Năm 2016, Blockchian của Ripple được vinh danh một lần nữa vì vai trò của chúng trong việc trao quyền cho hàng triệu người dùng để xác thực và thực hiện các giao dịch trên toàn cầu.


Có thể bạn quan tâm: