Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

Platform

Swash (SWASH) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SWASH

Swash là gì? Swash là một hệ sinh thái gồm các công cụ và dịch vụ cho phép mọi người, các doanh nghiệp và nhà...

Atlas DEX (ATS) là gì? Chi tiết về tiền điện tử ATS

Atlas DEX là gì? Atlas là một cross-chain DEX được xây dựng trên Solana blockchain. Nó cung cấp cho các trader một UI map đơn...

ParaState (STATE) là gì? Chi tiết về tiền điện tử STATE

ParaState (STATE) là gì? ParaState là nền tảng multi-chain smart contract làm cầu nối giữa hệ sinh thái và nhà phát triển giữa Polkadot, Substrate và...

Alethea AI (ALI) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử ALI

Alethea AI là gì? Alethea AI là dự án đang xây dựng một giao thức phi tập trung để tạo ra một Metaverse thông minh...

API3 (API3) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử API3

API3 là gì? API3 là nền tảng cho phép các ứng dụng phi tập trung (dApp) truy cập dữ liệu và dịch vụ bên ngoài,...

Octopus Network (OCT) là gì? Tìm hiểu về tiền điện tử OCT

Octopus Network là gì? Octopus Network là một mạng sidechain để lưu trữ các blockchains dành riêng cho ứng dụng Web3.0, hay còn gọi là...

Mysterium Network (MYST) là gì? Tìm hiểu chi tiết về đồng MYST

Mysterium Network là gì? Mysterium là dự án xây dựng một VPN P2P phi tập trung và các công cụ khác cho phép bạn duyệt...

Aioz Network (AIOZ) là gì? Toàn tập về đồng tiền ảo AIOZ

Aioz Network (AIOZ) là gì? Aioz Network là mạng phân phối nội dung (CDN) dựa trên Blockchain sắp mang đến một cuộc cách mạng cho...