Chủ Nhật, 4 Tháng Sáu 2023

DWF Labs

Nền tảng Layer 1 đến từ Trung Quốc Conflux tăng 10% sau khi gọi vốn thành công 10 triệu USD từ DWF Labs

Conflux (CFX), 1 blockchain Layer 1 đến từ Trung Quốc đã huy động được 10 triệu USD từ DWF Labs thông qua việc bán...