Thứ Hai, 25 Tháng Chín 2023

Carl Icahn

Lần lượt các nhà đầu tư tỷ phú cũng sẽ công nhận Bitcoin

Sự thành công của Bitcoin là không thể tránh khỏi. Lần lượt các nhà đầu tư tỷ phú cũng sẽ công nhận Bitcoin...Năm 2020...

Tỷ phú Carl Icahn: “Có thể tôi sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD hoặc lớn hơn vào thị trường Crypto”

Mới đây, tỷ phú Carl Icahn, nói rằng ông có thể sẽ tham gia thị trường Crypto với một khoản đầu tư rất lớn.Người...