Dù đề xuất cải tiến đã được đưa vào mạng thử nghiệm nhưng có thể sẽ mất một thời gian trước khi EIP 1559 được triển khai trên mạng chính Ethereum. Người sáng lập ETHhub Anthony Sassano đã dự đoán mọi người phải chờ ít nhất từ 6-12 tháng.


Có thể bạn quan tâm: