Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai 2023

Tìm hiểu về hợp đồng thông minh chuỗi chéo

Hợp đồng thông minh chuỗi chéo là các ứng dụng phi tập trung bao gồm nhiều hợp đồng thông minh khác nhau được triển khai trên nhiều mạng blockchain khác nhau, tương tác với nhau để tạo ra một ứng dụng thống nhất duy nhất. Mô hình thiết kế mới này là một bước quan trọng trong sự phát triển của hệ sinh thái đa chuỗi và có tiềm năng tạo ra các danh mục hoàn toàn mới về các trường hợp sử dụng hợp đồng thông minh nhằm tận dụng các lợi ích độc đáo của các blockchain, sidechains và mạng layer 2 khác nhau.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá sự trỗi dậy của hệ sinh thái đa chuỗi, những lợi ích và thách thức của các hợp đồng thông minh đa chuỗi hiện có và giải thích cách các hợp đồng thông minh chuỗi chéo tạo ra sự thay đổi mô hình về cách các ứng dụng phi tập trung dựa trên blockchain được tạo ra . Sau đó, chúng ta sẽ xem xét một số trường hợp sử dụng sáng tạo được mở khóa bởi các hợp đồng thông minh chuỗi chéo và cách giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP) có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi này bằng cách cho phép giao tiếp chuỗi chéo an toàn giữa các blockchains. 

Sự trỗi dậy của hệ sinh thái đa chuỗi

Trong lịch sử, việc áp dụng các hợp đồng thông minh chủ yếu diễn ra trên mạng chính Ethereum do nó là mạng blockchain đầu tiên hỗ trợ lập trình đầy đủ các hợp đồng thông minh. Bên cạnh lợi thế người đi đầu, các yếu tố bổ sung cũng đã góp phần vào việc áp dụng Ethereum, chẳng hạn như hiệu ứng mạng ngày càng tăng, kiến ​​trúc phi tập trung, công cụ được kiểm tra theo thời gian và một cộng đồng rộng lớn gồm các nhà phát triển Solidity. Tuy nhiên, nhu cầu về hợp đồng thông minh Ethereum ngày càng tăng đã dẫn đến việc tăng phí giao dịch mạng theo thời gian, vì nhu cầu về không gian khối (tài nguyên máy tính) của Ethereum vượt quá nguồn cung. Trong khi mạng chính Ethereum tiếp tục cung cấp một trong những mạng an toàn nhất để thực hiện hợp đồng thông minh, nhiều người dùng cuối đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế chi phí thấp hơn. 

Đáp lại, việc áp dụng các hợp đồng thông minh trên các blockchains layer 1, sidechains và layer 2 rollups thay thế đã nhanh chóng tăng lên trong năm qua để đáp ứng nhu cầu của người dùng và nhà phát triển. Trước đây chỉ là lý thuyết, nhưng giờ đây hệ sinh thái đa chuỗi giờ đây đã trở thành một thực tế rõ ràng, được chứng minh bằng sự đa dạng hóa ngày càng tăng của Tổng giá trị được khóa của hệ sinh thái DeFi trên các môi trường trên chuỗi khác nhau. Các chỉ số bổ sung trên chuỗi, chẳng hạn như địa chỉ hoạt động hàng ngày, số lượng giao dịch và mức tiêu thụ băng thông mạng, cũng cho thấy rõ sự phát triển của hệ sinh thái đa chuỗi. 

Sự phát triển của hệ sinh thái DeFi đa chuỗi theo thời gian

Sự sẵn có của các môi trường trên chuỗi mới đã làm tăng tổng thông lượng tổng thể của toàn bộ nền kinh tế hợp đồng thông minh, dẫn đến việc có nhiều người dùng hơn có thể giao dịch với chi phí thấp hơn. Hơn nữa, mỗi blockchain, sidechain và các layer 2 cung cấp cách tiếp cận riêng của nó đối với khả năng mở rộng, phân quyền, thiết kế cơ chế, đồng thuận, thực thi, tính khả dụng của dữ liệu, quyền riêng tư…. Trong hệ sinh thái đa chuỗi, tất cả các cách tiếp cận khác nhau này có thể được thực hiện và thử nghiệm song song để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái. 

Cộng đồng Ethereum đã chấp nhận phương pháp tiếp cận đa chuỗi, bằng chứng là việc áp dụng một lộ trình tập trung vào việc mở rộng quy mô thông lượng của hệ sinh thái Ethereum thông qua việc triển khai các giải pháp mở rộng các layer 2 khác nhau . Mạng layer 2 tăng lưu lượng giao dịch của các hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum, dẫn đến phí thấp hơn cho mỗi giao dịch trong khi vẫn giữ được các thuộc tính bảo mật của mạng chính Ethereum. Điều này đạt được bằng cách xác minh các tính toán ngoài chuỗi trên blockchian cơ sở Ethereum bằng cách sử dụng fraud proofs hoặc validity proofs và trong tương lai, cũng tận dụng phân tích dữ liệu để mở rộng dung lượng cho rollup calldata.

Để tận dụng lợi thế của hệ sinh thái đa chuỗi, nhiều nhà phát triển hiện đang ngày càng triển khai cơ sở mã hợp đồng thông minh hiện có của họ trên nhiều mạng thay vì chỉ trên một blockchain. Bằng cách phát triển các hợp đồng thông minh đa chuỗi , các dự án vừa có thể mở rộng cơ sở người dùng của họ vừa có thể thử nghiệm các tính năng mới trên các mạng chi phí thấp hơn để giảm sự tốn kém. Phương pháp tiếp cận đa chuỗi ngày càng trở nên phổ biến trên nhiều mảng của DeFi. Ví dụ: SushiSwap DEX được triển khai trên 15 chuỗi, công cụ tổng hợp lợi nhuận Beefy Finance trên 12 chuỗi và thị trường tiền Aave trên ba chuỗi. 

Hạn chế của hợp đồng thông minh đa chuỗi

Trong khi hệ sinh thái đa chuỗi cung cấp nhiều lợi ích cho cả người dùng và nhà phát triển, việc triển khai cùng một mã hợp đồng thông minh trên nhiều chuỗi dẫn đến một số thách thức và sự đánh đổi riêng. 

Thứ nhất, mỗi lần triển khai mới mã của hợp đồng thông minh đa chuỗi trên một mạng blockchain khác sẽ tạo ra một bản sao hoàn toàn mới của ứng dụng, có nghĩa là nó không còn là một ứng dụng hợp nhất duy nhất. Thay vào đó, mỗi hợp đồng quản lý trạng thái nội bộ của riêng nó (ví dụ: theo dõi số dư tài khoản), với khả năng tương tác hạn chế hoặc hoàn toàn không có giữa các lần triển khai trên các môi trường blockchain khác nhau. Mặc dù người dùng có thể truy cập bản sao của ứng dụng trên mạng ưa thích của họ, nhưng trải nghiệm người dùng sẽ không nhất thiết phải giống nhau từ chuỗi này sang chuỗi khác. 

Các hợp đồng thông minh đa chuỗi là các dApp deployments về bản chất là tách biệt với nhau

Động lực này là rõ ràng nhất với các sàn giao dịch phi tập trung, đặc biệt là các Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), áp dụng phương pháp tiếp cận đa chuỗi. Bởi vì tài sản của người dùng chỉ có thể tồn tại trên một blockchain tại bất kỳ thời điểm nhất định nào, tính thanh khoản trong toàn bộ ứng dụng trở nên phân mảnh trên các môi trường trên chuỗi khác nhau. Kết quả là làm giảm tính thanh khoản trong mỗi lần triển khai riêng lẻ, dẫn đến trượt giá cao hơn cho người dùng và giảm phí giao dịch. Hơn nữa, mỗi lần triển khai AMM trên một blockchain khác đều bắt đầu từ đầu với tính thanh khoản bằng không, điều này có thể dẫn đến việc pha loãng mã thông báo gốc của giao thức cao hơn nếu các chương trình khai thác thanh khoản được mở rộng sang triển khai mới như một cách để thanh khoản bootstrap.

Bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu một nguồn xác thực về trạng thái của ứng dụng, chẳng hạn như hệ thống tên miền trên chuỗi với cơ quan đăng ký trung tâm, đều khó thực hiện theo cách đa chuỗi. Nếu nhiều đăng ký được triển khai trên nhiều chuỗi khối, thì cùng một tên có thể được đăng ký nhiều lần trên các chuỗi khác nhau với các chủ sở hữu khác nhau, dẫn đến xung đột. Do đó, các ứng dụng yêu cầu trạng thái nhất quán toàn cầu thường được triển khai cho chỉ một mạng blockchain. 

Ngoài những thách thức ở cấp độ ứng dụng, hệ sinh thái đa chuỗi cũng có thể tăng sự ma sát cho người dùng cuối, những người có thể được yêu cầu học cách tương tác với số lượng mạng ngày càng tăng. Do các tài sản được lưu giữ trên một chuỗi khối cụ thể chỉ có thể được sử dụng trong các dApp có nguồn gốc từ chuỗi khối đó, nên người dùng bắt buộc phải bắc cầu thủ công mã thông báo của họ qua các chuỗi khối nếu họ muốn sử dụng dApp trong các môi trường trên chuỗi khác. Điều này không chỉ liên quan đến việc định cấu hình lại ví của họ, tìm hiểu các mẫu UX mới và quản lý mã thông báo lớp cơ sở bổ sung cho gas, mà còn có thể yêu cầu thỏa hiệp về bảo mật, vì nhiều cầu mã thông báo chuỗi chéo truyền thống có giới hạn bảo mật. 

Cuối cùng, hạn chế cơ bản của các hợp đồng thông minh đa chuỗi là sự hạn chế hoặc thiếu khả năng tương tác giữa các triển khai trên các blockchain, sidechains và mạng layer 2 khác nhau. Trong khi các cầu nối mã thông báo tồn tại để hỗ trợ các ứng dụng đa chuỗi, khả năng truyền dữ liệu an toàn giữa các blockchains mở ra một mô hình thiết kế hoàn toàn mới về cách các hợp đồng thông minh có thể được xây dựng.

Sự ra đời của Hợp đồng thông minh chuỗi chéo

Giao tiếp chuỗi chéo an toàn — việc truyền dữ liệu, mã thông báo và lệnh giao dịch giữa các môi trường trên chuỗi — cho phép tạo ra các hợp đồng thông minh xuyên chuỗi . Hợp đồng thông minh chuỗi chéo là các ứng dụng phi tập trung bao gồm các hợp đồng thông minh riêng biệt trên các mạng blockchain khác nhau kết hợp với nhau để tạo ra một ứng dụng hợp nhất duy nhất. 

Hợp đồng thông minh chuỗi chéo là một dApp thống nhất với logic trên các blockchain khác nhau

Mặc dù điều này có thể được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, nhưng ở cấp độ cơ bản, mô hình thiết kế hợp đồng thông minh xuyên chuỗi cho phép các nhà phát triển chia các ứng dụng của họ thành các thành phần được modul hóa. Về bản chất, các hợp đồng thông minh khác nhau trên các chuỗi khác nhau thực hiện các tác vụ khác nhau nhưng tất cả vẫn đồng bộ và hướng tới hỗ trợ một trường hợp sử dụng duy nhất. Điều này cho phép các nhà phát triển tận dụng các mạng blockchain khác nhau vì những lợi ích độc đáo của họ: Họ có thể tạo ra một ứng dụng phi tập trung sử dụng một chuỗi khối có khả năng chống kiểm duyệt cao để theo dõi quyền sở hữu tài sản, một blockchain thông lượng cao để giao dịch với độ trễ thấp, một blockchain bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng ví dụ: nhận dạng và một blockchain lưu trữ phi tập trung để lưu trữ siêu dữ liệu. 

Hơn nữa, mô hình thiết kế hợp đồng thông minh chuỗi chéo có thể được sử dụng để cho phép khả năng tương tác liền mạch hơn khi triển khai cùng một mã hợp đồng thông minh trên nhiều mạng blockchain. Điều này giúp chuẩn hóa trải nghiệm người dùng trên các môi trường chuỗi khác nhau cho các ứng dụng đa chuỗi hiện có. Do đó, các hợp đồng thông minh chuỗi chéo giúp giải quyết nhiều hạn chế của các hợp đồng thông minh đa chuỗi hiện có và kết quả là cho phép các trường hợp sử dụng hoàn toàn mới. Để giới thiệu tiềm năng vô hạn của các hợp đồng thông minh chuỗi chéo, đây là một số ví dụ.

Trao đổi chuỗi chéo

Một sàn giao dịch phi tập trung xuyên chuỗi (DEX) có thể cung cấp cho người dùng khả năng thực hiện các giao dịch tạo nguồn thanh khoản từ các nhóm mã thông báo trên các mạng blockchain khác nhau như một cách để giảm thiểu các vấn đề phân mảnh thanh khoản khi triển khai DEX đa chuỗi. Ví dụ: trong quá trình giao dịch, mã thông báo đầu vào của người dùng có thể được chia nhỏ và kết nối với các chuỗi khối khác nhau để đạt được giá thực thi tốt nhất, với các mã thông báo đầu ra kết quả được bắc cầu trở lại blockchain gốc và vào ví của người dùng. Do đó, tính thanh khoản có thể truy cập được trên tất cả các mạng blockchain sẽ được tăng cường đáng kể, cung cấp cho người dùng mức trượt giá thấp hơn trong các giao dịch của họ và các nhà cung cấp thanh khoản sẽ nhận được mức phí cao hơn trên mỗi chuỗi. 

Hơn nữa, các DEX chuỗi chéo cũng có thể được thiết kế để cho phép người dùng giao dịch các mã thông báo gốc của họ từ một blockchain để lấy các mã thông báo gốc trên một blockchain khác — chẳng hạn như người dùng có thể giao dịch ETH trên blockchain Ethereum để lấy BTC trên blockchain Bitcoin. Điều này sẽ cho phép người dùng tiếp cận với các tài sản gốc trên các nền tảng blockchain khác nhau mà không yêu cầu wrapped tokens hoặc trao đổi trên các sàn tập trung. 

Tổng hợp lợi nhuận chuỗi chéo

Một công cụ tổng hợp lợi nhuận chuỗi chéo có thể giúp người dùng ký gửi vào các giao thức DeFi khác nhau tồn tại trong hệ sinh thái đa chuỗi. Bằng cách tăng phạm vi của các nguồn tạo ra lợi nhuận tiềm năng, người dùng có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn mà không cần phải bắc cầu mã thông báo của họ qua các chuỗi theo cách thủ công và có được lợi suất cao nhất. Điều này sẽ làm giảm đáng kể sự va chạm của việc yield farming đa chuỗi vì người dùng sẽ không cần phải chuyển qua các môi trường theo cách thủ công. Thay vào đó, toàn bộ quy trình sẽ được đơn giản hóa. 

Thiết kế này cũng sẽ có tác dụng phụ là tăng tính thanh khoản trên toàn hệ sinh thái đa chuỗi bằng cách giúp tăng TVL của các ứng dụng DeFi trong môi trường chuỗi mới và sắp ra mắt.

Cho vay chuỗi chéo

Các thị trường tiền tệ liên chuỗi có thể thúc đẩy việc tạo ra các khoản vay liên chuỗi, cho phép người dùng gửi tài sản thế chấp (ví dụ: ETH) vào một thị trường trên một blockchain và sau đó vay các mã thông báo (ví dụ: USDC) từ một thị trường trên một chuỗi khối khác. Điều này sẽ cho phép người dùng giữ tài sản thế chấp của họ trên một blockchain bảo mật cao mà họ lựa chọn trong khi mượn mã thông báo trên một blockchain có thông lượng cao hơn để triển khai vào các ứng dụng trong môi trường chuỗi trực tuyến đó. 

Một thị trường tiền tệ chuỗi chéo cũng có thể cho phép người dùng vay các mã thông báo từ việc triển khai thị trường trên một chuỗi khối khác có lãi suất thấp hơn, với các khoản tiền đã vay sau đó được bắc cầu trở lại chuỗi nơi khoản vay được mở. Điều này có thể giúp tối ưu hoá lợi nhuận trên các blockchain, dẫn đến chi phí thấp hơn cho người vay khi triển khai thị trường tiền tệ có tính thanh khoản thấp hơn với lãi suất đi vay cao hơn.

DAO chuỗi chéo

Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) có thể tận dụng khả năng tương tác chuỗi chéo để cho phép bỏ phiếu trên chuỗi trên một hoặc nhiều mạng blockchain thông lượng cao hơn, với kết quả sau đó được chuyển trở lại mạng blockchain chi phí cao hơn, nơi tồn tại các hợp đồng quản trị cốt lõi của giao thức. Điều này sẽ khuyến khích sự tham gia nhiều hơn bằng cách giảm chi phí giao dịch cho những người tham gia DAO trong khi vẫn duy trì tính minh bạch trên chuỗi và khả năng chống kiểm duyệt cho mỗi người tham gia. 

Hơn nữa, một DAO chuỗi chéo có thể chi phối và sửa đổi các thông số của hợp đồng thông minh trên các mạng blockchain khác nhau một cách liền mạch, mở rộng phạm vi những gì có thể được quản lý bởi chủ sở hữu mã thông báo trong một hoặc nhiều môi trường trên chuỗi. 

NFT chuỗi chéo

Các thị trường NFT chuỗi chéo có thể cho phép người dùng niêm yết và đặt giá thầu trên các NFT được lưu trữ trên bất kỳ mạng blockchain nào. Điều này có thể giúp tăng khả năng tiếp cận và tính thanh khoản của NFT và cho phép chúng được kết nối trên các môi trường trực tuyến một cách liền mạch sau khi quá trình đấu thầu đã hoàn thành. Ngoài ra, các ứng dụng trò chơi trên chuỗi tồn tại trên một blockchain có thể tận dụng khả năng tương tác chuỗi chéo để theo dõi quyền sở hữu của các NFT trên một blockchain khác. Điều này sẽ cho phép người dùng giữ NFT của họ được lưu trữ an toàn trên blockchain mà họ lựa chọn nhưng vẫn có khả năng sử dụng NFT trong các ứng dụng trò chơi trên bất kỳ blockchain nào khác. 

Mặc dù đây chỉ là một vài ví dụ về các trường hợp sử dụng có thể thực hiện được nhờ mô hình hợp đồng thông minh chuỗi chéo, nhưng cuối cùng vẫn có vô số trường hợp sử dụng tiềm năng không giới hạn. Ngoài việc modul hóa các ứng dụng phi tập trung, các hợp đồng thông minh chuỗi chéo cũng có thể được thiết kế theo một cách hoàn toàn khác để tận dụng các lợi ích của hệ sinh thái đa chuỗi.

Hợp đồng thông minh mặt tiền 

Các hợp đồng thông minh chuỗi đơn hoặc đa chuỗi hiện tại có thể được hưởng lợi rất nhiều từ khả năng tương tác chuỗi chéo thông qua việc triển khai các hợp đồng thông minh mặt tiền— các hợp đồng thông minh đóng vai trò như một cổng vào ứng dụng hợp đồng thông minh trên một mạng blockchain khác. Các hợp đồng này cho phép người dùng ở trong môi trường blockchain mà họ lựa chọn trong khi gửi tiền vào và tương tác với các ứng dụng phi tập trung hiện có đang chạy trong một môi trường trên chuỗi hoàn toàn khác. 

Người dùng sẽ không còn cần phải bắc cầu theo cách thủ công giữa các chuỗi khối để tương tác với các hợp đồng thông minh chỉ tồn tại trên một blockchain khác — họ thậm chí có thể không nhất thiết phải biết mạng blockchain, sidechain hoặc layer 2 nào mà ứng dụng hợp đồng thông minh đang chạy. Họ sẽ có thể truy cập ứng dụng như thể nó chỉ đơn giản chạy trên blockchain mà họ đang giao dịch.

Hợp đồng thông minh mặt tiền có thể được gắn vào bất kỳ ứng dụng phi tập trung nào hiện có, chẳng hạn như nền tảng phái sinh hoặc thị trường tiền tệ, theo cách tương thích ngược. Điều này sẽ cho phép khả năng tương tác chuỗi chéo được thêm vào các giao thức hiện có theo cách không được phép do tính chất có thể kết hợp của các hợp đồng thông minh. Việc tạo ra một hệ sinh thái liên kết và liền mạch hơn sẽ thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng của nền kinh tế đa chuỗi. 

Cách CCIP cho phép một hệ sinh thái chuỗi chéo an toàn

Trong khi các hợp đồng thông minh chuỗi chéo đại diện cho một sự thay đổi mô hình lớn về cách các ứng dụng phi tập trung có thể được tạo ra, thì phần lớn các mạng blockchain hoạt động trên quy mô ngày nay đều bị chặn theo mặc định, có nghĩa là chúng không thể gửi và nhận dữ liệu giữa các mạng blockchain khác nhau. Để hỗ trợ các hợp đồng thông minh xuyên chuỗi, cần có cơ sở hạ tầng bổ sung dưới dạng cầu nối để cho phép giao tiếp xuyên chuỗi. 

Các cầu nối blockchain cho đến nay chủ yếu tập trung vào việc chuyển các mã thông báo giữa các mạng, thường là các tài sản từ chuỗi này được chuyển sang chuỗi khác. Tuy nhiên, các hợp đồng thông minh chuỗi chéo yêu cầu nhiều cầu nối tổng quát hơn để hỗ trợ việc chuyển các gói dữ liệu, mã thông báo và lệnh tùy ý. Cơ sở hạ tầng như vậy cũng phải có độ an toàn cao, đáng tin cậy và dựa trên cơ sở mã đã được kiểm toán để các thông điệp được truyền đi mà không bị hỏng, được nhận một cách kịp thời và được bảo vệ khỏi các điều kiện bên ngoài như blockchain. Cũng giống như các mạng lưới Oracle phi tập trung (DONs) đã giúp giải quyết vấn đề oracle trong blockchain (không thể cho các blockchain truy cập vào các tài nguyên ngoài chuỗi), chúng cũng có thể đóng vai trò như một đường dẫn cho khả năng tương tác blockchain an toàn.

Là một giao thức bất khả tri blockchain nguyên bản , Mạng Chainlink được tích hợp trên nhiều loại blockchain, sidechains và mạng layer 2, làm cho nó có vị trí tốt để hỗ trợ sự chuyển đổi của hệ sinh thái đa chuỗi sang các hợp đồng thông minh chuỗi chéo. Để đạt được mục tiêu này, một tiêu chuẩn nguồn mở toàn cầu cho giao tiếp xuyên chuỗi được gọi là Giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP) hiện đang được phát triển. 

So với các cầu nối xuyên chuỗi truyền thống, CCIP nhằm mục đích cho phép các hợp đồng thông minh gửi cả dữ liệu và / hoặc mã thông báo qua bất kỳ chuỗi khối nào một cách an toàn. Các thông điệp dữ liệu có thể được mã hóa / giải mã bởi các hợp đồng thông minh theo bất kỳ cách nào, hỗ trợ mức độ linh hoạt rộng rãi trong cách chúng được diễn giải. Quan trọng là, CCIP sẽ tận dụng bộ sưu tập hiện có của các nodes Oracle Chainlink siêu đáng tin cậy, chống giả mạo và không khả thi về chuỗi khối , vốn đã giúp đảm bảo hàng chục tỷ đô la giá trị trong nền kinh tế DeFi đa chuỗi. 

Ngoài cơ sở mã chất lượng cao, CCIP được lên kế hoạch để được bảo mật hơn nữa thông qua một hệ thống quản lý rủi ro sáng tạo được gọi là Mạng chống gian lận. Mạng chống gian lận bao gồm các DON được tạo thành từ các ủy ban độc lập của các nodes, tách biệt với các ủy ban tạo điều kiện cho các bridges hỗ trợ CCIP, với mục đích duy nhất là giám sát các dịch vụ CCIP về hoạt động độc hại và các điều kiện mạng blockchain như sắp xếp lại block. Lớp xác minh bổ sung này có thể bắt đầu đóng cầu khẩn cấp, tạm thời tạm dừng việc truyền dữ liệu và mã thông báo để giúp bảo vệ các hợp đồng thông minh xuyên chuỗi và người dùng trước các sự kiện thiên nga đen có thể xảy ra.

Giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP) sẽ cho phép các thông báo được truyền giữa các blockchains

Hàng trăm ứng dụng hợp đồng thông minh đơn chuỗi và đa chuỗi đã tận dụng các mục tiêu của Chainlink cho dữ liệu ngoài chuỗi và tính toán giảm thiểu đáng tin cậy, và các giao thức như vậy có thể tận dụng cùng một cơ sở hạ tầng phi tập trung để hỗ trợ khả năng tương tác chuỗi chéo. Ngoài việc cung cấp cơ sở hạ tầng để tạo hợp đồng thông minh chuỗi chéo, CCIP cũng sẽ hỗ trợ việc tạo các cầu nối mã thông báo chuỗi chéo khác nhau, cho phép người dùng kết nối trực tiếp mã thông báo của họ với các blockchain khác nhau cùng với các lệnh về cách triển khai các mã thông báo đó. Mặc dù có một số thách thức cố hữu đối với việc tạo ra cơ sở hạ tầng chuỗi chéo, ưu tiên đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất thông qua mã đã được kiểm toán và biện pháp phòng vệ là trọng tâm chính trong việc tạo ra tiêu chuẩn CCIP. 

Tổng kết

Hệ sinh thái đa chuỗi ngày nay chứa đầy sự đổi mới, với ngày càng nhiều nhà phát triển triển khai ứng dụng của họ vào các môi trường bổ sung trên chuỗi để tăng cơ sở người dùng. Nhưng mặc dù có một số hạn chế đối với mô hình thiết kế hợp đồng thông minh đa chuỗi, sự ra đời của hợp đồng thông minh chuỗi chéo mang đến một cơ hội đáng kể để không chỉ khắc phục những hạn chế này mà còn mở khóa các trường hợp sử dụng hoàn toàn mới.  

CCIP sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng chuỗi chéo có độ tin cậy cao và an toàn cần thiết để cho phép các ứng dụng phi tập trung truyền dữ liệu tùy ý một cách an toàn tới các hợp đồng thông minh trên bất kỳ mạng blockchain nào khác. Cũng như không ai có thể dự đoán đầy đủ tất cả các trường hợp sử dụng trong tương lai được Internet kích hoạt vào đầu những năm 1990, các trường hợp sử dụng sáng tạo nhất được kích hoạt bởi các hợp đồng thông minh chuỗi chéo vẫn chưa được phát hiện. 

Rate this post

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

- Advertisement -