Thứ Hai, 25 Tháng Chín 2023

swift

Swift công bố thử nghiệm token thành công bằng cách sử dụng CCIP của Chainlink

Swift đã thực hiện thử nghiệm với các ngân hàng tận dụng CCIP của Chainlink.Mạng nhắn tin tài chính toàn cầu – Swift –...

SWIFT và Chainlink công bố quan hệ đối tác

Hệ thống nhắn tin liên ngân hàng SWIFT đã hợp tác với nhà cung cấp dữ liệu tiền điện tử Chainlink để sử dụng...

Việc loại Nga ra khỏi hệ thống SWIFT có thể dẫn đến sự bùng nổ của Bitcoin

Nhiều quốc gia thành viên EU đang thể hiện sự ủng hộ đối với việc hạn chế Nga tiếp cận hệ thống ngân hàng...

SWIFT có kế hoạch thử nghiệm tài sản mã hóa trong quý 1 năm 2022

SWIFT đã công bố kế hoạch tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số vào năm tới thông qua một thử nghiệm...