Thứ Bảy, 23 Tháng Chín 2023

Kamala Harris

Phó tổng thống Mỹ gặp các CEO công nghệ hàng đầu để thảo luận về sự nguy hiểm của AI

Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp những người đứng đầu một số công ty phát triển AI để thảo luận về những rủi...