Thứ Năm, 8 Tháng Sáu 2023

Decentralized Exchange

PearDAO (PEX) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử PEX

PearDAO là gì? PearDAO là marketplace với mục tiêu là cung cấp một thị trường mở, miễn phí, phi tập trung, tạo điều kiện thuận...

Biswap (BSW) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử BSW

Biswap là gì? Biswap là một nền tảng trao đổi phi tập trung được cung cấp bởi mạng BSC và sử dụng mô hình AMM...

Polysynth (POL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử POL

Polysynth là gì? Polysynth Protocol là sàn DEX đầu tiên dựa trên Polygon cho phép giao dịch các hợp đồng tương lai vĩnh cửu -...

Mojitoswap (MJT) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử MJT

Mojitoswap là gì? Mojito Finance là một sàn DEX chạy trên blockchain KuCoin Community Chain (KCC), với rất nhiều tính năng cho phép người dùng...

Atlas DEX (ATS) là gì? Chi tiết về tiền điện tử ATS

Atlas DEX là gì? Atlas là một cross-chain DEX được xây dựng trên Solana blockchain. Nó cung cấp cho các trader một UI map đơn...

Ardana (DANA) là gì? Chi tiết về tiền điện tử DANA

Ardana là gì? Ardana là một hệ sinh thái Stablecoin all-in-one đầu tiên được xây dựng trên blockchain Cardano.Token của dự án là DANA đã...

O3 Swap (O3) là gì? Đánh giá tiềm năng của đồng O3

O3 Swap là gì? O3 Swap là giao thức tổng hợp cross-chain  do O3 Labs xây dựng. Giao thức cung cấp duy nhất một nền...

Kava Swap (SWP) là gì? Chi tiết về tiền điện tử SWP

Kava Swap (SWP) là gì? Kava Swap là một AMM cross-chain, thúc đẩy cơ sở hạ tầng DeFi, cầu nối cross-chain và bảo mật của...

Integral (ITGR) là gì? Tìm hiểu chi tiết tiền điện tử ITGR

Integral (ITGR) là gì? Integral Protocol là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên AMM phản ánh tính thanh khoản trên các...