Thứ Năm, 21 Tháng Chín 2023

Berachain

Nền tảng blockchain Layer 1, Berachain gọi vốn thành công 42 triệu USD vòng Series A với mức định giá 420,69 triệu USD

Berachain, một blockchain Layer 1 tập trung vào DeFi, đã huy động thành công 42 triệu USD trong vòng Series A với mức định...