Trong quý, 307 lần sa thải đã ảnh hưởng đến hơn 52.000 nhân viên, một trong những vụ sa thải lớn nhất đến từ Tesla của Elon Musk, với 3.500 người bị ảnh hưởng.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase yêu cầu thôi việc của gần 350 người và lần thứ hai là đợt sa thải nhân viên vào ngày 14 tháng 6, ảnh hưởng đến 1.100 cá nhân.