Tin tức này xuất hiện sau một sự cố kỹ thuật bất ngờ trên sàn Binance vào ngày 19 tháng 2. Theo thông báo của sàn, Binance đã đình chỉ hầu hết các hoạt động giao dịch của mình do phải bảo trì đột xuất.