Thứ Năm, 21 Tháng Chín 2023

varus

Siêu thị ở Ukraina chấp nhận tiền điện tử thông qua thanh toán Binance

Binance gần đây đã thông báo rằng VARUS, một chuỗi siêu thị của Ukraine, hiện sẽ chấp nhận tiền điện tử. Binance thông báo rằng họ...