Thứ Hai, 25 Tháng Chín 2023

paul tudor jones

Nhà đầu tư huyền thoại muốn 5% tài sản là Bitcoin

Tỷ phú Paul Tudor Jones tuyên bố thích Bitcoin và muốn phân bổ 5% khối tài sản khổng lồ của mình bằng đồng tiền...

Lần lượt các nhà đầu tư tỷ phú cũng sẽ công nhận Bitcoin

Sự thành công của Bitcoin là không thể tránh khỏi. Lần lượt các nhà đầu tư tỷ phú cũng sẽ công nhận Bitcoin...Năm 2020...