Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu 2023

Mask Network

NFT Avatar là gì? Làm thế nào để tạo NFT Avatar với Mask Network?

Mask Network đã chính thức phát hành NFT Avatar trên Mask extension. Với NFT Avatar, khi người dùng thay đổi ảnh avatar Twitter của...