Thứ Bảy, 23 Tháng Chín 2023

LedgerX

FTX thông báo bán LedgerX với giá 50 triệu đô la

Các con nợ của FTX đã đạt được thỏa thuận với một chi nhánh của Miami International Holdings để bán LedgerX. FTX đàm phán để...

Ngày đấu giá LedgerX của FTX được sửa đổi lần thứ ba

FTX sẽ bán đấu giá nền tảng phái sinh LedgerX của mình cho các nhà thầu vào ngày 4 tháng 4.Luật sư của FTX...