Chủ Nhật, 24 Tháng Chín 2023

gold

Tether tiết lộ đang nắm giữ 1,5 tỷ USD Bitcoin và 3 tỷ USD Vàng

Trong báo cáo của BDO Italia - một trong năm công ty kế toán công chúng độc lập hàng đầu thế giớ, lần đầu...

Các nhà lập pháp Texas đề xuất một loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bằng vàng

Các dự luật quy định rằng người được ủy thác phải nắm giữ đủ lượng vàng dự trữ cho tất cả các đơn vị...