Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

Dara Khosrowshahi

CEO Uber: “Tiền điện tử đã chứng tỏ là một kho lưu trữ giá trị thực sự”

Giám đốc điều hành Dara Khosrowshahi cho biết tiền điện tử cần phải trở nên hiệu quả hơn để công ty Uber chấp nhận chúng...

CEO Uber: ‘Chúng tôi hoàn toàn có thể chấp nhận tiền điện tử’

Giám đốc điều hành Uber đã cho biết công ty hoàn toàn có thể chấp nhận tiền điện tử trong tương lai.Dara Khosrowshahi, doanh...