Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu 2023

cfo opensea

Giám đốc tài chính OpenSea từ chức sau 11 tháng làm việc

Giám đốc tài chính không đưa ra lý do cụ thể cho việc từ chức của mình nhưng lưu ý rằng ông sẽ vẫn...