Thứ Hai, 25 Tháng Chín 2023

Bit Mining

Bit Mining tăng 51% sau khi ra mắt máy khai thác Litecoin, Dogecoin

Cổ phiếu của công ty khai thác bitcoin Bit Mining đã tăng 51% sau khi công ty công bố máy đào mới để khai...