Chủ Nhật, 11 Tháng Sáu 2023

stabecoin

Thành viên Cục Dự trữ Liên bang phản đối việc quản lý stablecoin như ngân hàng

Thành viên Hội Đồng Thống đốc Dự trữ Liên bang Christopher Waller nói rằng stablecoin không cần phải được quản lý với quy tắc...