Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai 2023

spl

Hơn 5.000 ví bị rút cạn tiền trên mạng Solana

Khoảng 5.000 ví dường như bị ảnh hưởng trong một cuộc tấn công đang diễn ra trên mạng Solana.Kẻ tấn công dường như đang...

Ví Coinbase bổ sung hỗ trợ cho hệ sinh thái Solana

Coinbase Wallet, ví self-custody của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, đã thêm hỗ trợ cho Solana vào Chrome extension của nó.Người dùng Ví...