Thứ Sáu, 22 Tháng Chín 2023

rumani

Nền tảng giao dịch NFT của chính phủ Rumani được xây dựng trên MultiversX

ICI sẽ phát hành bộ sưu tập NFT của riêng mình cùng với việc ra mắt nền tảng giao dịch NFT.Viện Nghiên cứu và...