Thứ Năm, 18 Tháng Tư 2024

Lyn Alden

Nhà phân tích nổi tiếng: “100 nghìn đô la sẽ không đủ cho một chu kỳ tăng giá!”

Nhà phân tích vĩ mô nổi tiếng Lyn Alden tuyên bố rằng dự đoán 100.000 USD cho Bitcoin sẽ không đủ cho chu kỳ...

Chuyên gia Lyn Alden cho biết các tổ chức đã nhận ra Bitcoin không phải là bong bóng

Chuyên gia kinh tế vĩ mô Lyn Alden nói rằng các tổ chức tài chính truyền thống đang bắt đầu tin rằng Bitcoin (...