Thứ Sáu, 9 Tháng Sáu 2023

Flow

Instagram hỗ trợ NFT từ Ethereum, Polygon, Solana và Flow

Instagram, dịch vụ mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và video của Mỹ, thông báo sẽ hỗ trợ NFT từ một số blockchain...

Khối lượng bán hàng NFT của Flow Blockchain giảm 165 triệu đô la

Doanh số bán NFT của Flow giảm 28% từ tháng 1 năm 2022. Tháng 3 là một tháng khó khăn đối với thị trường tiền...

Google hợp tác với Dapper Labs để hỗ trợ Blockchain Flow (FLOW)

"Gã khổng lồ" Google đang hợp tác với Dapper Labs để giúp hỗ trợ phát triển các sản phẩm và dịch vụ Web 3...