Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024

co phieu

Các cổ phiếu liên quan đến crypto đều tăng sau tin Bitcoin ETF

Thật vậy, các cổ phiếu công ty có hoạt động liên quan đến crypto đều tăng khá tốt sau khi tin tức Bitcoin ETF...

Bitcoin vượt trội hơn các cổ phiếu công nghệ 12% trong 30 ngày qua

Mặc dù Bitcoin và thị trường chứng khoán bắt đầu năm mới với nhiều thay đổi, nhưng tiền điện tử đã chứng tỏ sự thống trị...

Mối tương quan của Bitcoin với cổ phiếu công nghệ tăng vọt giữa sự không chắc chắn về vĩ mô

Theo công ty phân tích IntoTheBlock, giá của Bitcoin (BTC) ngày càng tương quan với giá của cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh...