Tỷ Giá NEM (XEM) Hôm nay , Biểu đồ phân tích NEM (XEM) , Chuyển đổi NEM (XEM)


Tỷ Giá NEM (XEM) hiện tại hôm nay mới nhất , biểu đồ phân tích tỷ giá NEM (XEM) hiện tại , khối lượng mua bán giao dịch của NEM (XEM) , công cụ chuyển đổi tiền tệ NEM (XEM) sang VND , USD nhanh gọn và chính xác , bên cạnh đó là danh sách các chợ mua bán , sàn giao dịch của NEM (XEM) được phép mua và bán trên đó . Tỷ Giá NEM (XEM) Hiện Tại Là : $0.0436 với tổng vốn hoá $392.17 M . Giá NEM (XEM) đã thay đổi 2.46% tăng trong 24h qua.

 • nem
  NEM (XEM)
 • Giá Hiện Tại
  $0.0436
 • % 24 giờ
  2.46%
 • Vốn hoá
  $392.17 M
 • Giao dịch
  $17.90 M
 • Lượng tiền lưu thông
  9.00 B XEM
 • Thứ hạng
  16
Mua Nem Bán Nem

Thông Tin Chung

NEM (XEM) là một đồng tiền ảo sử dụng mang ngang hàng và nền tảng Blockchain, ra mắt vào ngày 31/3/2015 và hiện đang được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch tiền ảo lớn. NEM coin được viết bằng nguồn ngữ lập trình Java và C++. Đồng tiền ảo này đưa ra một cơ chế đồng thuận mới gọi là Proof of Importance (PoI) hay Bằng chứng tầm quan trọng. NEM được thiết kế để thưởng cho người dùng đã đóng góp cho cộng đồng NEM.

Xem thêm: NEM là gì? Tìm hiểu về đồng tiền ảo NEM Coin (XEM)

Chợ Giao Dịch

# Sàn Giao Dịch Chợ Giá Lượng Giao Dịch ( 24h ) Cập Nhật

Công Cụ Chuyển Đổi

Số lượng
Loại tiền ảo
Chuyển đổi

10 NEM (XEM)
=
0.4352USD

Biểu Đồ


Loading Chart...

Lịch Sử Giao Dịch

Ngày Tỷ giá Giao dịch MarketCap