Tỷ Giá OmiseGo (OMG) Hôm nay , Biểu đồ phân tích OmiseGo (OMG) , Chuyển đổi OmiseGo (OMG)


Tỷ Giá OmiseGo (OMG) hiện tại hôm nay mới nhất , biểu đồ phân tích tỷ giá OmiseGo (OMG) hiện tại , khối lượng mua bán giao dịch của OmiseGo (OMG) , công cụ chuyển đổi tiền tệ OmiseGo (OMG) sang VND , USD nhanh gọn và chính xác , bên cạnh đó là danh sách các chợ mua bán , sàn giao dịch của OmiseGo (OMG) được phép mua và bán trên đó . Tỷ Giá OmiseGo (OMG) Hiện Tại Là : $1.218 với tổng vốn hoá $170.97 M . Giá OmiseGo (OMG) đã thay đổi 0.98% tăng trong 24h qua.

 • omisego
  OmiseGo (OMG)
 • Giá Hiện Tại
  $1.218
 • % 24 giờ
  0.98%
 • Vốn hoá
  $170.97 M
 • Giao dịch
  $49.86 M
 • Lượng tiền lưu thông
  140.25 M OMG
 • Thứ hạng
  30
Mua Omisego Bán Omisego

Thông Tin Chung

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies.

Chợ Giao Dịch

# Sàn Giao Dịch Chợ Giá Lượng Giao Dịch ( 24h ) Cập Nhật

Công Cụ Chuyển Đổi

Số lượng
Loại tiền ảo
Chuyển đổi

10 OmiseGo (OMG)
=
12.178USD

Biểu Đồ


Loading Chart...

Lịch Sử Giao Dịch

Ngày Tỷ giá Giao dịch MarketCap