Tỷ Giá Maker (MKR) Hôm nay , Biểu đồ phân tích Maker (MKR) , Chuyển đổi Maker (MKR)


Tỷ Giá Maker (MKR) hiện tại hôm nay mới nhất , biểu đồ phân tích tỷ giá Maker (MKR) hiện tại , khối lượng mua bán giao dịch của Maker (MKR) , công cụ chuyển đổi tiền tệ Maker (MKR) sang VND , USD nhanh gọn và chính xác , bên cạnh đó là danh sách các chợ mua bán , sàn giao dịch của Maker (MKR) được phép mua và bán trên đó . Tỷ Giá Maker (MKR) Hiện Tại Là : $381.33 với tổng vốn hoá $277.97 M . Giá Maker (MKR) đã thay đổi 10.63% tăng trong 24h qua.

 • maker
  Maker (MKR)
 • Giá Hiện Tại
  $381.33
 • % 24 giờ
  10.63%
 • Vốn hoá
  $277.97 M
 • Giao dịch
  $226,974
 • Lượng tiền lưu thông
  728,228 MKR
 • Thứ hạng
  24
Mua Maker Bán Maker

Thông Tin Chung

Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai — against the IMF’s international currency basket SDR.

Chợ Giao Dịch

# Sàn Giao Dịch Chợ Giá Lượng Giao Dịch ( 24h ) Cập Nhật

Công Cụ Chuyển Đổi

Số lượng
Loại tiền ảo
Chuyển đổi

10 Maker (MKR)
=
3,813.33USD

Biểu Đồ


Loading Chart...

Lịch Sử Giao Dịch

Ngày Tỷ giá Giao dịch MarketCap