Tỷ Giá Holo (HOT) Hôm nay , Biểu đồ phân tích Holo (HOT) , Chuyển đổi Holo (HOT)


Tỷ Giá Holo (HOT) hiện tại hôm nay mới nhất , biểu đồ phân tích tỷ giá Holo (HOT) hiện tại , khối lượng mua bán giao dịch của Holo (HOT) , công cụ chuyển đổi tiền tệ Holo (HOT) sang VND , USD nhanh gọn và chính xác , bên cạnh đó là danh sách các chợ mua bán , sàn giao dịch của Holo (HOT) được phép mua và bán trên đó . Tỷ Giá Holo (HOT) Hiện Tại Là : $0.000469 với tổng vốn hoá $83.33 M . Giá Holo (HOT) đã thay đổi 7.27% tăng trong 24h qua.

 • holo
  Holo (HOT)
 • Giá Hiện Tại
  $0.000469
 • % 24 giờ
  7.27%
 • Vốn hoá
  $83.33 M
 • Giao dịch
  $1.52 M
 • Lượng tiền lưu thông
  177.62 B HOT
 • Thứ hạng
  50
Mua Holo Bán Holo

Thông Tin Chung

Holochain enables a distributed web with user autonomy built directly into its architecture and protocols. Data is about remembering our lived and shared experiences. Distributing the storage and processing of that data can change how we coordinate and interact. With digital integration under user control, Holochain liberates our online lives from corporate control over our choices and information.

Chợ Giao Dịch

# Sàn Giao Dịch Chợ Giá Lượng Giao Dịch ( 24h ) Cập Nhật

Công Cụ Chuyển Đổi

Số lượng
Loại tiền ảo
Chuyển đổi

10 Holo (HOT)
=
0.00469USD

Biểu Đồ


Loading Chart...

Lịch Sử Giao Dịch

Ngày Tỷ giá Giao dịch MarketCap