Tỷ Giá Aion (AION) Hôm nay , Biểu đồ phân tích Aion (AION) , Chuyển đổi Aion (AION)


Tỷ Giá Aion (AION) hiện tại hôm nay mới nhất , biểu đồ phân tích tỷ giá Aion (AION) hiện tại , khối lượng mua bán giao dịch của Aion (AION) , công cụ chuyển đổi tiền tệ Aion (AION) sang VND , USD nhanh gọn và chính xác , bên cạnh đó là danh sách các chợ mua bán , sàn giao dịch của Aion (AION) được phép mua và bán trên đó . Tỷ Giá Aion (AION) Hiện Tại Là : $0.1269 với tổng vốn hoá $30.95 M . Giá Aion (AION) đã thay đổi 5.27% tăng trong 24h qua.

 • aion
  Aion (AION)
 • Giá Hiện Tại
  $0.1269
 • % 24 giờ
  5.27%
 • Vốn hoá
  $30.95 M
 • Giao dịch
  $1.39 M
 • Lượng tiền lưu thông
  244.63 M AION
 • Thứ hạng
  93
Mua Aion Bán Aion

Thông Tin Chung

The Aion Network is a multi-tier blockchain system designed to address scalability, privacy, and interoperability.

Chợ Giao Dịch

# Sàn Giao Dịch Chợ Giá Lượng Giao Dịch ( 24h ) Cập Nhật

Công Cụ Chuyển Đổi

Số lượng
Loại tiền ảo
Chuyển đổi

10 Aion (AION)
=
1.269USD

Biểu Đồ


Loading Chart...

Lịch Sử Giao Dịch

Ngày Tỷ giá Giao dịch MarketCap