Thứ Tư, Tháng Chín 19, 2018

Giá Litecoin (LTC) Hôm Nay Là : $53.91 . Biểu đồ giá Litecoin (LTC) . Chuyển đổi BTC - VNĐ - USD

Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta

Giá Litecoin Hôm Nay Là : $53.91 với tổng vốn hoá $3.15 B. Giá Litecoin đã thay đổi 0.42% tăng trong 24h qua.

 • litecoin
  Litecoin(LTC)
 • Tỷ giá
  $53.91
 • % 24 giờ
  0.42%
 • % 7 ngày
  2.74%
 • Vốn hoá
  $3.15 B
 • Giao dịch
  $308.63 M
 • Lượng tiền lưu thông
  58.35 M LTC
 • Thứ hạng
  7

Bạn có thể Trade (Mua Bán hay Lướt Sóng) Ở Sàn Giao Dịch Này

Mua Litecoin Bán Litecoin

Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta

Thông Tin Chi Tiết Về Đồng Coin Này

Litecoin (LTC) là loại tiền tệ mã hóa hay tiền tệ ngang hàng của internet, nó được phân cấp tương tự như Bitcoin, dựa trên nền tảng Peer To Peer. Litecoin cho phép người dùng thanh toán rất nhanh và hoàn toàn miễn phí cho bất cứ ai trên thế giới. Litecoin đươc phát minh bởi một cựu nhân viên Google là Charles Lee vào 7/10/2011 trên mã nguồn Github.

Xem thêm: Litecoin là gì? Sự khác biệt giữa Litecoin và Bitcoin 

Công cụ chuyển đổi tiền BTC – VNĐ – USD

Số lượng
Loại tiền ảo
Chuyển đổi

10 Litecoin (LTC)
=
539.08USD

Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta

Biểu Đồ Giá Coin – Chart


Loading Chart...

Lịch Sử Giá Coin

Ngày Tỷ giá Giao dịch Vốn hoá
18/09/2017 $50.3902 $262.38 M $2.67 B
19/09/2017 $54.2621 $416.68 M $2.88 B
20/09/2017 $52.6979 $256.48 M $2.79 B
21/09/2017 $51.5448 $164.41 M $2.73 B
22/09/2017 $47.5246 $231.16 M $2.52 B
23/09/2017 $47.3497 $213.90 M $2.51 B
24/09/2017 $49.1227 $131.30 M $2.61 B
25/09/2017 $48.5632 $81.04 M $2.58 B
26/09/2017 $51.9009 $213.82 M $2.76 B
27/09/2017 $51.794 $172.54 M $2.75 B
28/09/2017 $55.4785 $227.28 M $2.95 B
29/09/2017 $52.4957 $193.64 M $2.79 B
30/09/2017 $53.5371 $184.85 M $2.85 B
01/10/2017 $54.4791 $135.42 M $2.90 B
02/10/2017 $54.6474 $97.66 M $2.91 B
03/10/2017 $53.593 $89.71 M $2.85 B
04/10/2017 $52.1117 $86.79 M $2.77 B
05/10/2017 $51.39 $77.84 M $2.74 B
06/10/2017 $51.538 $69.01 M $2.74 B
07/10/2017 $51.8228 $61.07 M $2.76 B
08/10/2017 $52.562 $49.31 M $2.80 B
09/10/2017 $52.9223 $107.32 M $2.82 B
10/10/2017 $50.2741 $149.94 M $2.68 B
11/10/2017 $50.7206 $85.81 M $2.70 B
12/10/2017 $51.1015 $56.88 M $2.73 B
13/10/2017 $60.2957 $427.06 M $3.22 B
14/10/2017 $58.6364 $281.14 M $3.13 B
15/10/2017 $67.2693 $351.05 M $3.59 B
16/10/2017 $65.1584 $433.44 M $3.48 B
17/10/2017 $63.089 $197.44 M $3.37 B
18/10/2017 $57.8966 $203.96 M $3.09 B
19/10/2017 $60.905 $287.32 M $3.25 B
20/10/2017 $59.7791 $142.31 M $3.20 B
21/10/2017 $60.3115 $155.85 M $3.22 B
22/10/2017 $57.9345 $136.48 M $3.10 B
23/10/2017 $56.4068 $94.42 M $3.02 B
24/10/2017 $57.9106 $234.20 M $3.10 B
25/10/2017 $54.7205 $155.20 M $2.93 B
26/10/2017 $56.0611 $105.87 M $3.00 B
27/10/2017 $55.9558 $79.15 M $3.00 B
28/10/2017 $55.7381 $79.58 M $2.99 B
29/10/2017 $54.6593 $72.84 M $2.93 B
30/10/2017 $56.4189 $139.47 M $3.02 B
31/10/2017 $56.5596 $126.03 M $3.03 B
01/11/2017 $55.4397 $102.33 M $2.97 B
02/11/2017 $53.0068 $145.67 M $2.84 B
03/11/2017 $55.6293 $193.55 M $2.98 B
04/11/2017 $55.2303 $151.52 M $2.96 B
05/11/2017 $54.7644 $70.78 M $2.94 B
06/11/2017 $54.6202 $85.96 M $2.93 B
07/11/2017 $55.9107 $142.03 M $3.00 B
08/11/2017 $61.1762 $443.47 M $3.29 B
09/11/2017 $62.7773 $309.01 M $3.37 B
10/11/2017 $64.8405 $289.34 M $3.49 B
11/11/2017 $60.5184 $293.84 M $3.25 B
12/11/2017 $60.9984 $271.03 M $3.28 B
13/11/2017 $59.6473 $337.14 M $3.21 B
14/11/2017 $61.1482 $217.19 M $3.29 B
15/11/2017 $63.0808 $176.02 M $3.40 B
16/11/2017 $63.8002 $186.79 M $3.44 B
17/11/2017 $67.9465 $497.47 M $3.66 B
18/11/2017 $66.0568 $265.59 M $3.56 B
19/11/2017 $68.9349 $160.46 M $3.71 B
20/11/2017 $72.3242 $248.73 M $3.90 B
21/11/2017 $72.3648 $186.13 M $3.90 B
22/11/2017 $70.4462 $228.36 M $3.80 B
23/11/2017 $71.815 $168.56 M $3.87 B
24/11/2017 $73.5104 $327.60 M $3.97 B
25/11/2017 $77.8834 $310.22 M $4.20 B
26/11/2017 $87.6995 $494.58 M $4.74 B
27/11/2017 $87.3237 $321.79 M $4.72 B
28/11/2017 $91.1402 $424.72 M $4.92 B
29/11/2017 $101.653 $511.42 M $5.49 B
30/11/2017 $90.8561 $759.07 M $4.91 B
01/12/2017 $85.4501 $454.38 M $4.62 B
02/12/2017 $100.187 $579.66 M $5.42 B
03/12/2017 $99.7746 $366.48 M $5.40 B
04/12/2017 $100.191 $365.22 M $5.42 B
05/12/2017 $103.605 $331.41 M $5.61 B
06/12/2017 $104.539 $360.44 M $5.66 B
07/12/2017 $99.4315 $565.22 M $5.39 B
08/12/2017 $97.8391 $639.85 M $5.30 B
09/12/2017 $142.032 $1.87 B $7.70 B
10/12/2017 $146.454 $2.13 B $7.94 B
11/12/2017 $151.416 $1.08 B $8.21 B
12/12/2017 $247.14 $4.02 B $13.41 B
13/12/2017 $305.291 $6.10 B $16.57 B
14/12/2017 $305.133 $3.20 B $16.57 B
15/12/2017 $254.972 $2.08 B $13.85 B
16/12/2017 $305.126 $2.45 B $16.58 B
17/12/2017 $315.261 $1.65 B $17.13 B
18/12/2017 $308.865 $1.43 B $16.79 B
19/12/2017 $358.984 $2.01 B $19.52 B
20/12/2017 $334.427 $2.29 B $18.19 B
21/12/2017 $320.797 $1.78 B $17.45 B
22/12/2017 $292.279 $1.52 B $15.90 B
23/12/2017 $275.023 $2.98 B $14.97 B
24/12/2017 $275.101 $1.31 B $14.98 B
25/12/2017 $273.349 $1.08 B $14.89 B
26/12/2017 $273.559 $740.09 M $14.90 B
27/12/2017 $285.98 $846.15 M $15.58 B
28/12/2017 $260.759 $756.76 M $14.21 B
29/12/2017 $254.092 $2.92 B $13.85 B
30/12/2017 $227.628 $1.13 B $12.41 B
31/12/2017 $223.484 $890.72 M $12.19 B
01/01/2018 $222.393 $740.99 M $12.13 B
02/01/2018 $248.37 $814.58 M $13.55 B
03/01/2018 $254.869 $1.12 B $13.91 B
04/01/2018 $240.029 $3.43 B $13.11 B
05/01/2018 $247.757 $3.31 B $13.53 B
06/01/2018 $276.349 $1.95 B $15.10 B
07/01/2018 $296.178 $2.15 B $16.19 B
08/01/2018 $285.094 $1.03 B $15.58 B
09/01/2018 $255.802 $1.15 B $13.99 B
10/01/2018 $245.564 $943.23 M $13.43 B
11/01/2018 $246.374 $995.98 M $13.48 B
12/01/2018 $233.832 $1.09 B $12.79 B
13/01/2018 $240.567 $697.80 M $13.17 B
14/01/2018 $260.903 $1.10 B $14.28 B
15/01/2018 $237.668 $756.36 M $13.01 B
16/01/2018 $225.102 $645.35 M $12.33 B
17/01/2018 $184.571 $1.42 B $10.11 B
18/01/2018 $193.035 $1.43 B $10.58 B
19/01/2018 $189.715 $863.81 M $10.40 B
20/01/2018 $196.402 $549.72 M $10.77 B
21/01/2018 $204.854 $530.49 M $11.24 B
22/01/2018 $190.618 $451.76 M $10.46 B
23/01/2018 $177.707 $493.91 M $9.75 B
24/01/2018 $175.121 $434.82 M $9.61 B
25/01/2018 $182.374 $381.62 M $10.01 B
26/01/2018 $181.947 $356.51 M $9.99 B
27/01/2018 $176.667 $368.54 M $9.71 B
28/01/2018 $181.76 $287.59 M $9.99 B
29/01/2018 $186.183 $384.25 M $10.23 B
30/01/2018 $178.453 $278.19 M $9.81 B
31/01/2018 $160.672 $480.25 M $8.84 B
01/02/2018 $164.495 $312.43 M $9.05 B
02/02/2018 $135.311 $557.71 M $7.45 B
03/02/2018 $128.725 $759.64 M $7.09 B
04/02/2018 $162.711 $773.77 M $8.96 B
05/02/2018 $143.511 $957.19 M $7.90 B
06/02/2018 $117.31 $838.37 M $6.46 B
07/02/2018 $133.65 $1.02 B $7.36 B
08/02/2018 $143.156 $881.33 M $7.89 B
09/02/2018 $147.955 $822.18 M $8.16 B
10/02/2018 $168.152 $786.10 M $9.27 B
11/02/2018 $148.267 $513.29 M $8.18 B
12/02/2018 $154.917 $510.42 M $8.55 B
13/02/2018 $158.848 $521.60 M $8.77 B
14/02/2018 $179.485 $856.93 M $9.91 B
15/02/2018 $230.476 $2.69 B $12.73 B
16/02/2018 $218.259 $1.60 B $12.06 B
17/02/2018 $231.844 $1.25 B $12.81 B
18/02/2018 $231.282 $875.42 M $12.78 B
19/02/2018 $218.094 $997.00 M $12.06 B
20/02/2018 $222.579 $774.22 M $12.31 B
21/02/2018 $229.967 $1.92 B $12.72 B
22/02/2018 $219.43 $1.07 B $12.14 B
23/02/2018 $190.505 $990.91 M $10.54 B
24/02/2018 $218.926 $1.09 B $12.12 B
25/02/2018 $207.513 $840.48 M $11.49 B
26/02/2018 $228.614 $1.24 B $12.66 B
27/02/2018 $219.18 $1.15 B $12.14 B
28/02/2018 $220.828 $861.89 M $12.24 B
01/03/2018 $204.353 $729.61 M $11.33 B
02/03/2018 $209.707 $667.86 M $11.63 B
03/03/2018 $215.862 $713.51 M $11.97 B
04/03/2018 $207.965 $591.73 M $11.54 B
05/03/2018 $212.876 $560.61 M $11.81 B
06/03/2018 $208.568 $606.31 M $11.58 B
07/03/2018 $197.802 $648.65 M $10.98 B
08/03/2018 $181.255 $773.24 M $10.07 B
09/03/2018 $163.519 $633.64 M $9.08 B
10/03/2018 $187.976 $887.77 M $10.44 B
11/03/2018 $179.096 $627.07 M $9.95 B
12/03/2018 $187.925 $632.82 M $10.45 B
13/03/2018 $180.154 $573.07 M $10.02 B
14/03/2018 $174.479 $438.85 M $9.70 B
15/03/2018 $154.921 $522.73 M $8.62 B
16/03/2018 $163.039 $518.83 M $9.07 B
17/03/2018 $161.56 $422.37 M $8.99 B
18/03/2018 $147.135 $432.90 M $8.19 B
19/03/2018 $153.757 $584.77 M $8.56 B
20/03/2018 $157.722 $474.26 M $8.79 B
21/03/2018 $174.506 $504.99 M $9.72 B
22/03/2018 $171.102 $450.00 M $9.54 B
23/03/2018 $158.379 $390.95 M $8.83 B
24/03/2018 $166.928 $331.79 M $9.31 B
25/03/2018 $160.431 $275.77 M $8.95 B
26/03/2018 $160.635 $236.63 M $8.96 B
27/03/2018 $139.002 $472.37 M $7.76 B
28/03/2018 $134.02 $339.64 M $7.48 B
29/03/2018 $126.291 $312.05 M $7.05 B
30/03/2018 $112.347 $506.06 M $6.27 B
31/03/2018 $121.467 $449.59 M $6.79 B
01/04/2018 $116.886 $261.06 M $6.53 B
02/04/2018 $117.389 $300.14 M $6.56 B
03/04/2018 $122.913 $271.89 M $6.87 B
04/04/2018 $128.701 $375.74 M $7.20 B
05/04/2018 $118.622 $386.42 M $6.64 B
06/04/2018 $118.098 $258.91 M $6.61 B
07/04/2018 $118.257 $253.01 M $6.62 B
08/04/2018 $116.916 $202.59 M $6.55 B
09/04/2018 $121.268 $214.38 M $6.79 B
10/04/2018 $114.664 $236.79 M $6.42 B
11/04/2018 $114.414 $209.46 M $6.41 B
12/04/2018 $116.718 $253.58 M $6.54 B
13/04/2018 $125.996 $602.40 M $7.06 B
14/04/2018 $126.473 $424.38 M $7.09 B
15/04/2018 $127.74 $246.43 M $7.16 B
16/04/2018 $128.399 $294.04 M $7.20 B
17/04/2018 $129.555 $302.75 M $7.27 B
18/04/2018 $135.126 $517.41 M $7.58 B
19/04/2018 $140.481 $390.61 M $7.89 B
20/04/2018 $143.844 $437.42 M $8.08 B
21/04/2018 $153.176 $456.39 M $8.61 B
22/04/2018 $146.749 $446.72 M $8.25 B
23/04/2018 $147.635 $348.10 M $8.30 B
24/04/2018 $162.306 $531.70 M $9.13 B
25/04/2018 $153.967 $599.34 M $8.66 B
26/04/2018 $146.952 $513.85 M $8.27 B
27/04/2018 $150.104 $405.00 M $8.45 B
28/04/2018 $148.695 $366.66 M $8.37 B
29/04/2018 $154.579 $378.09 M $8.70 B
30/04/2018 $151.452 $366.55 M $8.53 B
01/05/2018 $144.917 $355.78 M $8.16 B
02/05/2018 $147.603 $299.88 M $8.32 B
03/05/2018 $154.423 $376.71 M $8.70 B
04/05/2018 $158.683 $619.35 M $8.95 B
05/05/2018 $171.289 $665.03 M $9.66 B
06/05/2018 $178.513 $749.49 M $10.07 B
07/05/2018 $164.539 $594.99 M $9.28 B
08/05/2018 $166.771 $537.85 M $9.41 B
09/05/2018 $154.736 $470.77 M $8.73 B
10/05/2018 $159.973 $425.22 M $9.03 B
11/05/2018 $148.5 $451.08 M $8.39 B
12/05/2018 $136.898 $496.88 M $7.73 B
13/05/2018 $138.42 $398.15 M $7.82 B
14/05/2018 $137.615 $404.75 M $7.78 B
15/05/2018 $146.541 $554.10 M $8.29 B
16/05/2018 $136.4 $413.77 M $7.71 B
17/05/2018 $139.089 $334.95 M $7.87 B
18/05/2018 $131.982 $324.94 M $7.47 B
19/05/2018 $135.862 $346.68 M $7.69 B
20/05/2018 $135.19 $324.67 M $7.65 B
21/05/2018 $138.734 $313.28 M $7.86 B
22/05/2018 $133.036 $303.59 M $7.54 B
23/05/2018 $126.843 $300.47 M $7.19 B
24/05/2018 $121.955 $384.39 M $6.91 B
25/05/2018 $123.122 $335.35 M $6.98 B
26/05/2018 $118.545 $297.27 M $6.72 B
27/05/2018 $117.847 $277.03 M $6.68 B
28/05/2018 $117.46 $256.00 M $6.66 B
29/05/2018 $113.009 $307.43 M $6.41 B
30/05/2018 $120.815 $350.51 M $6.86 B
31/05/2018 $119.205 $299.09 M $6.77 B
01/06/2018 $118.208 $293.50 M $6.71 B
02/06/2018 $119.509 $290.58 M $6.79 B
03/06/2018 $122.786 $310.19 M $6.98 B
04/06/2018 $124.145 $325.05 M $7.05 B
05/06/2018 $116.828 $298.92 M $6.64 B
06/06/2018 $120.672 $285.28 M $6.86 B
07/06/2018 $121.972 $350.54 M $6.94 B
08/06/2018 $119.483 $359.21 M $6.80 B
09/06/2018 $120.263 $261.02 M $6.84 B
10/06/2018 $114.629 $271.03 M $6.52 B
11/06/2018 $108.093 $397.75 M $6.15 B
12/06/2018 $107.239 $329.14 M $6.11 B
13/06/2018 $100.024 $323.35 M $5.70 B
14/06/2018 $95.7793 $377.05 M $5.46 B
15/06/2018 $99.8226 $356.11 M $5.69 B
16/06/2018 $96.8367 $279.14 M $5.52 B
17/06/2018 $98.2387 $260.66 M $5.60 B
18/06/2018 $95.3883 $241.61 M $5.44 B
19/06/2018 $98.3101 $276.95 M $5.61 B
20/06/2018 $96.1212 $295.59 M $5.48 B
21/06/2018 $97.864 $257.48 M $5.59 B
22/06/2018 $94.6857 $322.98 M $5.41 B
23/06/2018 $84.703 $432.34 M $4.84 B
24/06/2018 $77.2368 $465.83 M $4.41 B
25/06/2018 $80.1893 $431.56 M $4.58 B
26/06/2018 $82.3278 $434.68 M $4.70 B
27/06/2018 $76.59 $260.88 M $4.38 B
28/06/2018 $79.0447 $275.70 M $4.52 B
29/06/2018 $74.0373 $269.89 M $4.23 B
30/06/2018 $82.2117 $338.76 M $4.70 B
01/07/2018 $80.0622 $280.77 M $4.58 B
02/07/2018 $79.2946 $297.49 M $4.54 B
03/07/2018 $89.0026 $346.30 M $5.09 B
04/07/2018 $84.3897 $317.30 M $4.83 B
05/07/2018 $84.8963 $296.96 M $4.86 B
06/07/2018 $83.3489 $284.84 M $4.77 B
07/07/2018 $83.4699 $244.74 M $4.78 B
08/07/2018 $85.5482 $245.89 M $4.90 B
09/07/2018 $82.1903 $242.31 M $4.71 B
10/07/2018 $78.8482 $279.95 M $4.52 B
11/07/2018 $76.6499 $308.10 M $4.40 B
12/07/2018 $77.1087 $270.99 M $4.42 B
13/07/2018 $77.5088 $277.68 M $4.45 B
14/07/2018 $76.6971 $242.98 M $4.40 B
15/07/2018 $77.3047 $197.37 M $4.44 B
16/07/2018 $78.7043 $241.93 M $4.52 B
17/07/2018 $83.8086 $321.22 M $4.81 B
18/07/2018 $92.0133 $379.82 M $5.29 B
19/07/2018 $86.9284 $351.45 M $5.00 B
20/07/2018 $85.5033 $290.39 M $4.92 B
21/07/2018 $82.5167 $286.41 M $4.74 B
22/07/2018 $83.6592 $237.20 M $4.81 B
23/07/2018 $85.4972 $263.86 M $4.92 B
24/07/2018 $83.8923 $308.90 M $4.83 B
25/07/2018 $87.5868 $432.55 M $5.04 B
26/07/2018 $86.7451 $287.96 M $4.99 B
27/07/2018 $83.7165 $301.83 M $4.82 B
28/07/2018 $84.193 $437.22 M $4.85 B
29/07/2018 $84.144 $285.12 M $4.85 B
30/07/2018 $84.1357 $281.28 M $4.85 B
31/07/2018 $82.0854 $281.72 M $4.73 B
01/08/2018 $77.556 $325.68 M $4.47 B
02/08/2018 $77.9358 $285.06 M $4.49 B
03/08/2018 $75.5827 $293.27 M $4.36 B
04/08/2018 $77.0768 $280.42 M $4.45 B
05/08/2018 $73.079 $266.31 M $4.22 B
06/08/2018 $75.7868 $273.40 M $4.37 B
07/08/2018 $73.365 $256.97 M $4.24 B
08/08/2018 $66.7146 $317.58 M $3.85 B
09/08/2018 $64.3413 $303.56 M $3.72 B
10/08/2018 $63.1768 $258.99 M $3.65 B
11/08/2018 $56.8847 $262.88 M $3.29 B
12/08/2018 $60.7705 $267.15 M $3.51 B
13/08/2018 $59.6668 $291.79 M $3.45 B
14/08/2018 $51.6 $245.47 M $2.98 B
15/08/2018 $55.2191 $261.01 M $3.19 B
16/08/2018 $55.0066 $228.12 M $3.18 B
17/08/2018 $56.8953 $220.92 M $3.29 B
18/08/2018 $59.2723 $261.56 M $3.43 B
19/08/2018 $57.2816 $230.55 M $3.32 B
20/08/2018 $57.6275 $205.76 M $3.34 B
21/08/2018 $54.9262 $241.09 M $3.18 B
22/08/2018 $57.6212 $216.67 M $3.34 B
23/08/2018 $54.9964 $206.04 M $3.19 B
24/08/2018 $57.1203 $190.64 M $3.31 B
25/08/2018 $57.5257 $198.84 M $3.34 B
26/08/2018 $56.408 $210.13 M $3.27 B
27/08/2018 $58.1629 $194.70 M $3.37 B
28/08/2018 $60.3052 $227.79 M $3.50 B
29/08/2018 $61.994 $241.50 M $3.60 B
30/08/2018 $60.6652 $216.13 M $3.52 B
31/08/2018 $60.7422 $218.57 M $3.53 B
01/09/2018 $63.2426 $286.11 M $3.67 B
02/09/2018 $66.3493 $312.59 M $3.86 B
03/09/2018 $65.1706 $275.24 M $3.79 B
04/09/2018 $66.4134 $262.08 M $3.86 B
05/09/2018 $67.871 $300.70 M $3.95 B
06/09/2018 $55.7556 $431.72 M $3.24 B
07/09/2018 $57.5048 $316.88 M $3.35 B
08/09/2018 $56.5689 $218.90 M $3.29 B
09/09/2018 $52.9739 $250.20 M $3.08 B
10/09/2018 $55.0983 $258.27 M $3.21 B
11/09/2018 $54.4888 $219.81 M $3.17 B
12/09/2018 $50.2901 $276.58 M $2.93 B
13/09/2018 $52.5112 $308.96 M $3.06 B
14/09/2018 $55.2654 $298.92 M $3.22 B
15/09/2018 $57.2174 $312.19 M $3.34 B
16/09/2018 $55.7727 $265.73 M $3.25 B
17/09/2018 $56.319 $231.12 M $3.28 B
18/09/2018 $52.3087 $266.96 M $3.05 B
18/09/2018 $53.8374481261 $308.47 M $3.14 B

Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta

Coin được giao dịch trên các sàn

# Sàn Giao Dịch Chợ Giá Lượng Giao Dịch ( 24h ) Cập Nhật
1LTC/BTC$53.73$95,765,803.792 phút trước
2LTC/BTC$53.78$39,219,253.942 phút trước
3LTC/USDT$53.73$33,786,102.032 phút trước
4LTC/BTC$56.55$19,533,146.724 ngày
5LTC/USDT$53.92$15,169,666.813 phút trước
6LTC/USDT$53.89$12,925,494.413 phút trước
7LTC/BTC$54.03$12,214,995.463 phút trước
8LTC/USD$53.93$11,628,170.883 phút trước
9LTC/USD$53.66$11,560,242.102 phút trước
10LTC/USDT$53.89$11,102,518.033 phút trước
11LTC/BTC$53.97$10,350,913.613 phút trước
12LTC/USDT$53.80$9,387,738.652 phút trước
13LTC/USD$53.93$9,329,640.793 phút trước
14LTC/KRW$54.48$8,849,192.463 phút trước
15LTC/BTC$51.99$7,927,888.813 phút trước
16LTC/CKUSD$53.98$7,883,401.643 phút trước
17LTC/USDT$53.85$6,477,549.532 phút trước
18LTC/BTC$53.67$6,058,938.682 phút trước
19LTC/BTC$53.78$6,020,716.652 phút trước
20LTC/USD$53.85$5,424,781.512 phút trước
21LTC/BTC$54.10$5,298,799.743 phút trước
22LTC/CNY$59.16$5,090,325.082 phút trước
23LTC/BTC$53.97$4,518,034.993 phút trước
24LTC/BTC$56.50$4,325,165.542 phút trước
25LTC/TRY$53.92$3,877,475.162 phút trước
26LTC/BTC$53.24$3,694,399.742 phút trước
27LTC/USDT$53.90$3,684,238.292 phút trước
28LTC/USD$53.86$3,614,074.812 phút trước
29LTC/ETH$54.09$3,420,995.963 phút trước
30LTC/BTC$54.32$2,858,548.803 phút trước
31LTC/USDT$53.82$2,684,941.652 phút trước
32LTC/EUR$53.83$2,662,543.442 phút trước
33LTC/BTC$53.97$2,630,210.322 phút trước
34LTC/ETH$54.26$2,606,662.313 phút trước
35LTC/USDT$53.71$2,452,762.552 phút trước
36LTC/BTC$53.82$2,428,276.212 phút trước
37LTC/USDT$55.04$2,372,829.4727 ngày
38LTC/BTC$54.03$1,878,748.353 phút trước
39LTC/BTC$52.08$1,779,823.933 phút trước
40LTC/BTC$54.02$1,768,448.483 phút trước
41LTC/BCH$53.96$1,765,705.333 phút trước
42LTC/USDT$53.93$1,728,748.403 phút trước
43LTC/BTC$53.93$1,704,097.862 phút trước
44LTC/USD$53.89$1,669,237.003 phút trước
45LTC/BTC$53.89$1,329,234.422 phút trước
46LTC/BTC$53.93$1,320,802.982 phút trước
47LTC/USD$54.25$1,249,568.793 phút trước
48LTC/USDT$54.42$1,136,179.982 phút trước
49LTC/USDT$53.81$1,086,630.372 phút trước
50LTC/EUR$54.04$1,059,764.933 phút trước
51LTC/EUR$54.03$1,055,042.512 phút trước
52LTC/USDT$53.91$971,058.893 phút trước
53LTC/EUR$53.91$798,402.013 phút trước
54LTC/BTC$53.81$797,065.302 phút trước
55LTC/BTC$53.86$788,301.432 phút trước
56LTC/USDT$54.63$783,180.782 phút trước
57LTC/GBP$51.69$759,574.392 phút trước
58LTC/BTC$54.18$728,890.812 phút trước
59LTC/BTC$54.04$708,675.133 phút trước
60LTC/BTC$53.90$706,960.492 phút trước
61LTC/BTC$53.92$678,356.602 phút trước
62LTC/USD$53.72$650,587.892 phút trước
63LTC/EUR$53.89$632,281.612 phút trước
64LTC/USD$53.41$600,304.582 phút trước
65LTC/USDT$54.12$584,706.173 phút trước
66LTC/USDT$54.06$569,983.562 phút trước
67LTC/USDT$53.91$561,084.983 phút trước
68LTC/BTC$54.19$560,116.643 phút trước
69LTC/BTC$57.01$529,899.592 phút trước
70LTC/BTC$53.62$517,375.782 phút trước
71LTC/HT$53.99$516,499.482 phút trước
72LTC/BTC$54.53$515,994.563 phút trước
73LTC/USDT$53.79$510,633.492 phút trước
74LTC/BTC$55.11$487,256.0227 ngày
75LTC/BTC$53.98$483,414.843 phút trước
76LTC/ETH$54.24$463,998.123 phút trước
77LTC/BTC$52.47$444,469.702 phút trước
78LTC/EUR$54.09$403,646.663 phút trước
79LTC/BTC$53.92$389,577.602 phút trước
80LTC/USDT$54.02$354,280.313 phút trước
81LTC/ETH$54.17$346,174.572 phút trước
82LTC/BTC$56.56$332,187.754 ngày
83LTC/BTC$53.85$297,388.732 phút trước
84LTC/ETH$54.20$283,484.162 phút trước
85LTC/USD$56.64$279,029.724 ngày
86LTC/BTC$54.08$270,304.662 phút trước
87LTC/TRY$54.92$264,944.772 phút trước
88LTC/BTC$53.81$258,366.552 phút trước
89LTC/TRY$53.81$229,483.053 phút trước
90LTC/TRY$55.66$220,569.943 phút trước
91LTC/BTC$53.70$213,830.642 phút trước
92LTC/KRW$54.48$209,089.712 phút trước
93LTC/BTC$53.97$205,708.303 phút trước
94LTC/CNY$52.42$205,618.152 phút trước
95LTC/BTC$54.08$190,725.813 phút trước
96LTC/BTC$54.06$175,041.632 phút trước
97LTC/USD$54.21$148,755.622 phút trước
98LTC/KRW$54.68$133,790.132 phút trước
99LTC/BTC$54.42$118,085.973 phút trước
100LTC/USDT$78.06$115,856.832 phút trước
101LTC/BNB$53.90$106,368.753 phút trước
102LTC/BRL$55.21$91,899.132 phút trước
103LTC/USDT$54.02$81,435.382 phút trước
104LTC/TRY$53.78$76,648.032 phút trước
105LTC/BTC$72.87$75,553.532 phút trước
106LTC/TRY$53.45$75,119.152 phút trước
107LTC/TRY$53.46$73,596.092 phút trước
108LTC/USD$54.00$72,911.952 phút trước
109LTC/AUD$53.87$71,382.633 phút trước
110LTC/BTC$53.76$70,241.712 phút trước
111LTC/ETH$54.19$68,888.493 phút trước
112LTC/RUB$55.51$68,334.152 phút trước
113LTC/IDR$56.19$66,503.252 phút trước
114LTC/USD$54.90$64,086.822 phút trước
115LTC/USD$53.54$60,178.962 phút trước
116LTC/USD$75.79$59,211.192 phút trước
117LTC/BTC$54.26$58,948.102 phút trước
118LTC/BTC$53.01$58,638.383 phút trước
119LTC/CAD$57.26$55,904.352 phút trước
120LTC/KRW$54.95$55,158.572 phút trước
121LTC/BTC$54.29$49,794.393 phút trước
122LTC/MXN$54.11$49,615.433 phút trước
123LTC/BTC$53.83$49,277.902 phút trước
124LTC/USDT$54.26$49,005.862 phút trước
125LTC/BTC$54.28$48,786.022 phút trước
126LTC/BRL$55.33$43,619.423 phút trước
127LTC/USD$54.47$38,372.983 phút trước
128LTC/EUR$54.99$38,268.662 phút trước
129LTC/USD$53.72$38,151.612 phút trước
130LTC/THB$55.86$37,536.872 phút trước
131LTC/EUR$54.26$35,755.133 phút trước
132LTC/BTC$53.27$32,272.652 phút trước
133LTC/ETH$53.77$31,455.652 phút trước
134LTC/PLN$54.31$31,081.693 phút trước
135LTC/USDT$53.93$30,881.382 phút trước
136LTC/BTC$54.18$26,585.292 phút trước
137LTC/USDT$54.15$25,683.372 phút trước
138LTC/PLN$55.45$24,841.292 phút trước
139LTC/BTC$58.77$24,804.002 phút trước
140LTC/ETH$54.44$24,368.573 phút trước
141LTC/USD$54.48$21,466.863 phút trước
142LTC/BTC$67.14$19,522.325 ngày
143LTC/THB$54.79$18,605.883 phút trước
144LTC/BTC$53.52$18,356.033 phút trước
145LTC/PLN$55.44$18,343.973 phút trước
146LTC/USD$55.18$18,309.883 phút trước
147LTC/USDT$53.76$17,768.002 phút trước
148LTC/ETH$54.15$17,406.052 phút trước
149LTC/USD$58.90$17,328.304 ngày
150LTC/EUR$53.95$17,295.102 phút trước
151LTC/BCH$54.37$16,442.123 phút trước
152LTC/EUR$53.80$16,368.912 phút trước
153LTC/BTC$54.45$16,271.742 phút trước
154LTC/GBP$55.71$14,995.692 phút trước
155LTC/BTC$53.92$14,504.732 phút trước
156LTC/KRW$55.08$14,480.282 phút trước
157LTC/AUD$54.77$13,879.352 phút trước
158LTC/BTC$53.50$13,638.483 phút trước
159LTC/BTC$54.45$13,474.512 phút trước
160LTC/BTC$54.28$13,314.882 phút trước
161LTC/ETH$52.65$12,591.602 phút trước
162LTC/USDT$53.85$12,393.222 phút trước
163LTC/XLM$53.94$11,965.742 phút trước
164LTC/BTC$54.19$11,871.192 phút trước
165LTC/ETH$54.14$10,969.163 phút trước
166LTC/USDT$54.06$10,648.843 phút trước
167LTC/BRL$54.39$10,211.803 phút trước
168LTC/USD$53.90$9,739.492 phút trước
169LTC/BTC$52.75$9,131.602 phút trước
170LTC/BTC$54.16$8,904.153 phút trước
171LTC/USDT$53.21$8,260.472 phút trước
172LTC/XLM$52.60$8,031.212 phút trước
173LTC/USD$53.26$7,992.762 phút trước
174LTC/BTC$53.91$7,559.182 phút trước
175LTC/USDT$53.95$7,420.232 phút trước
176LTC/BTC$53.88$7,299.122 phút trước
177LTC/BTC$55.18$7,298.203 phút trước
178LTC/ETH$54.07$7,118.052 phút trước
179LTC/GBP$55.47$6,521.343 phút trước
180LTC/ETH$54.15$5,941.762 phút trước
181LTC/BTC$54.04$5,671.622 phút trước
182LTC/USDT$54.78$5,555.412 phút trước
183LTC/CNY$49.68$5,492.232 phút trước
184LTC/BTC$53.87$5,294.242 phút trước
185LTC/BRL$55.25$5,176.322 phút trước
186LTC/BTC$54.25$4,972.553 phút trước
187LTC/ETH$53.99$4,838.742 phút trước
188LTC/ZAR$54.30$4,701.163 phút trước
189LTC/UAH$53.30$4,600.053 phút trước
190LTC/EUR$50.79$4,485.262 phút trước
191LTC/INR$72.38$3,864.5227 ngày
192LTC/BTC$54.03$3,429.083 phút trước
193LTC/XMR$54.90$3,288.752 phút trước
194LTC/INR$56.38$3,255.133 phút trước
195LTC/UAH$52.94$2,894.342 phút trước
196LTC/DAI$54.48$2,701.832 phút trước
197LTC/DOGE$54.48$2,650.973 phút trước
198LTC/RUR$70.83$2,627.572 phút trước
199LTC/INR$55.17$2,322.932 phút trước
200LTC/EUR$76.85$2,251.522 phút trước
201LTC/BTC$54.04$2,040.322 phút trước
202LTC/WAVES$53.82$2,008.662 phút trước
203LTC/PLN$52.73$1,760.143 phút trước
204LTC/BTC$54.65$1,717.903 phút trước
205LTC/ETH$56.18$1,714.134 ngày
206LTC/COSS$51.53$1,633.952 phút trước
207LTC/ETH$53.85$1,461.742 phút trước
208LTC/BTC$52.33$1,414.912 phút trước
209LTC/BTC$50.71$1,078.233 phút trước
210LTC/USDT$53.94$1,070.493 phút trước
211LTC/BTC$54.11$1,031.673 phút trước
212LTC/BTC$57.40$979.493 phút trước
213LTC/BTC$55.08$961.682 phút trước
214LTC/ETH$56.43$922.342 phút trước
215LTC/BTC$53.46$917.6227 ngày
216LTC/BTS$56.65$887.832 phút trước
217LTC/USD$51.84$854.412 phút trước
218LTC/BTC$53.54$814.502 phút trước
219LTC/ARS$51.13$732.352 phút trước
220LTC/BTC$50.68$715.102 phút trước
221LTC/BTC$50.68$715.102 phút trước
222LTC/BTC$52.77$633.213 phút trước
223LTC/PEN$54.53$632.422 phút trước
224LTC/BTC$50.67$586.902 phút trước
225LTC/KCS$52.91$468.592 phút trước
226LTC/BTC$52.07$460.673 phút trước
227LTC/BTC$52.00$459.992 phút trước
228LTC/BTC$53.85$428.292 phút trước
229LTC/NZD$57.00$426.952 phút trước
230LTC/BTC$54.92$279.063 phút trước
231LTC/EOS$53.80$266.452 phút trước
232LTC/BCH$52.49$256.422 phút trước
233LTC/XRP$53.96$240.112 phút trước
234LTC/USDT$54.21$232.002 phút trước
235LTC/BTC$53.53$207.802 phút trước
236LTC/USD$53.75$204.882 phút trước
237LTC/USDT$54.86$197.542 phút trước
238LTC/CLP$59.06$188.752 phút trước
239LTC/BTC$51.98$176.142 phút trước
240LTC/BTC$54.77$175.002 phút trước
241LTC/SGD$53.93$174.402 phút trước
242LTC/EUR$58.54$172.704 ngày
243LTC/BTC$54.13$146.872 phút trước
244LTC/BTC$54.63$144.453 phút trước
245LTC/BTC$53.81$141.322 phút trước
246LTC/RUB$54.34$140.194 ngày
247LTC/USDT$53.77$138.323 phút trước
248LTC/GBP$54.57$135.942 phút trước
249LTC/USD$66.73$128.415 ngày
250LTC/NANO$47.27$122.362 phút trước
251LTC/ILS$50.16$118.253 phút trước
252LTC/BTC$52.04$104.082 phút trước
253LTC/USD$61.96$87.313 phút trước
254LTC/INR$58.43$79.942 phút trước
255LTC/NZDT$53.43$79.712 phút trước
256LTC/CNH$60.54$70.235 ngày
257LTC/BTC$61.44$66.362 phút trước
258LTC/ETH$54.11$65.262 phút trước
259LTC/BITUSD$59.63$65.032 phút trước
260LTC/USDT$54.73$61.572 phút trước
261LTC/EUR$60.73$60.732 phút trước
262LTC/BTC$53.20$59.532 phút trước
263LTC/BTC$55.40$34.352 phút trước
264LTC/USD$52.10$28.012 phút trước
265LTC/JPY$48.08$25.484 ngày
266LTC/DOGE$53.90$23.642 phút trước
267LTC/RUB$55.74$13.283 phút trước
268LTC/EUR$58.27$11.813 phút trước
269LTC/BCH$55.07$11.352 phút trước
270LTC/BTC$57.01$10.842 phút trước
271LTC/USD$55.92$5.353 phút trước
272LTC/ETH$35.91$2.512 phút trước
273LTC/ETH$44.32$0.502 phút trước
274LTC/BTC$52.67$0.4231002 phút trước
275LTC/ETH$37.91$0.2275002 phút trước
276LTC/USDT$49.33$0.0909002 phút trước
277LTC/BTC$56.45$0.0098003 phút trước
278LTC/ETH$10.54$0.0000002 phút trước
279LTC/BTC$126.68$0.0000002 phút trước
280LTC/USD$96.00$0.0000002 phút trước
281LTC/BTC$57.34$0.0000003 phút trước
282LTC/EUR$65.87$0.0000002 phút trước
283LTC/PLN$190.14$0.0000002 phút trước
284LTC/GBP$57.74$0.0000002 phút trước
285LTC/BTC$81.78$0.0000002 phút trước
286LTC/BTC$53.93$0.0000002 phút trước
287LTC/USD$62.00$0.0000003 phút trước
288LTC/BTC$54.89$0.0000002 phút trước
289LTC/UAH$24.87$0.0000003 phút trước
290LTC/RUB$59.71$0.0000003 phút trước
291LTC/BTC$54.10$0.0000003 phút trước
292LTC/BTC$63.97$0.0000002 phút trước
293LTC/BTC$54.47$0.0000002 phút trước
294LTC/USD$82.96$0.0000003 phút trước
295LTC/BTC$81.87$0.0000002 phút trước
296LTC/BTC$54.07$0.0000003 phút trước
297LTC/BTC$54.29$0.0000003 phút trước
298LTC/BTC$60.19$0.0000003 phút trước
299LTC/EUR$52.48$0.0000003 phút trước
300LTC/BITCNY$58.07$0.0000002 phút trước
301LTC/KRW$57.84$0.0000002 phút trước
302LTC/HKD$59.35$0.0000002 phút trước
303LTC/EUR$57.70$0.0000003 phút trước
304LTC/USD$90.65$0.0000003 phút trước
305LTC/COP$66.71$0.0000002 phút trước
306LTC/KRW$50.70$0.0000002 phút trước
307LTC/BTC$69.67$0.0000002 phút trước
308LTC/ETH$6.13$0.0000002 phút trước
309LTC/ETH$36.93$0.0000002 phút trước
310LTC/USDT$60.44$0.0000002 phút trước
311LTC/WAVES$67.32$0.0000002 phút trước
312LTC/ETH$53.23$0.0000002 phút trước
313LTC/USD$53.81$0.0000002 phút trước
314LTC/MONA$38.77$0.0000002 phút trước
315LTC/BTC$55.88$0.0000002 phút trước
315LTC/BTC$50.68$715.102 phút trước