Thứ Sáu, Tháng Mười 19, 2018

Sàn Giao Dịch Poloniex

Tên Sàn Giao DịchPoloniex
Lượng Giao Dịch ( 24h ) $20,170,928.25
3,087.02 BTC
Coins Support56
Chợ Trade107
Website https://poloniex.com
Twitterhttps://twitter.com/Poloniex
Xếp Hạng Alexa5109
Top CountryUnited States
Sàn giao dịch Poloniex có khối lượng giao dịch 24h là $20,170,928.25 (3,087.02 BTC) . Sàn giao dịch hỗ trợ 56 coin và 107 chợ giao dịch. Sàn giao dịch có thứ hạng thứ 5109 trên thế giới . Sàn giao dịch phổ biến ở nước United States với thứ hạng Rank alexa là 5676

Poloniex là một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập bởi Tristan D'Agosta và hoạt động từ tháng 1 năm 2014 có trụ sở tại Wilmington, Delaware, USA. Vào 29/8/2016, Poloniex được công nhận là một doanh nghiệp chuyên về dịch vụ tiền tệ sau khi đăng ký với Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN – Tên của một mạng lưới thi hành Luật pháp với các công ty tài chính tại Mỹ).

Xem thêm: Poloniex là gì? Đánh giá sàn giao dịch Bitcoin và tiền ảo lớn tại Mỹ

# Currency Chợ Giá Lượng Giao Dịch ( 24h ) Cập Nhật