Thông tin hàng tuần về big data của huobi blockchain (26/09/2018-03/10/2018)

Sàn Giao Dịch Uy Tín Binance

Tất cả dữ liệu trong báo cáo này được thu thập và phân tích bởi Huobi Research; xin trích dẫn nguồn “Huobi Blockchain Big Data Weekly Insights” để tham khảo.

Tuần này:

Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
Sàn Giao Dịch Vicuta
 1. Số lượng địa chỉ Bitcoin hoạt động tăng 0.6% lên 3.49 triệu, một mức cao gần đây; tổng khối lượng giao dịch trên mạng lưới Bitcoin tăng 1%; tổng số giao dịch giảm 1.9%.
 2. Số lượng địa chỉ hoạt động trong Ethereum giảm 1.7% xuống 0.97 triệu, thấp trong ngắn hạn; tổng khối lượng giao dịch trên mạng Ethereum đã giảm 21.1% xuống còn 10.33 triệu ETH.
 3. Ethereum có bản cập nhật mã quan trọng trên GitHub, trong đó Go-Ethereum có thêm 3440 dòng mã.
 4. BTC, NANO và XLM là tiền điện tử phổ biến nhất trên Reddit.

 • Dữ liệu truyền thông xã hội:

BTC, ETH, EOS là xu hướng hàng đầu tại Trung Quốc, trong khi BTC, Nano, Stellar là các Crypto hàng đầu ở nước ngoài. Trong danh mục Sự kiện, “Hợp đồng thông minh”, “Hợp đồng” và “phân cấp” là những từ khóa hot nhất ở Trung Quốc, trong khi “Ví”, “Bot” và “Bảo mật” là những từ nóng nhất ở nước ngoài; trong danh mục Sàn giao dịch và KOL, “Huobi”, “Li Xiaolai” và “OKEX” là từ khóa hot nhất ở Trung Quốc, trong khi “Coinbase”, “Binance”, và “HitBTC” lại hot nhất ở nước ngoài.

 • Dữ liệu giao dịch thị trường:

Trong thị trường tiền điện tử tuần này, giá của tiền điện tử tăng lên nhiều hơn và xuống ít hơn. BCH là đồng coin có mức tăng lớn nhất với 23.2% và Monero là đồng có mức giảm mạnh nhất với 1.1% theo giá tương ứng. BTC có tỷ lệ biến động thấp nhất với 0.006 s.d; Ripple có tỷ lệ biến động mạnh nhất với 0.008 s.d.

1. Dữ liệu trên Blockchain

1.1 Địa chỉ Bitcoin hoạt động

Tuần này, số lượng địa chỉ Bitcoin hoạt động tăng 0.6% lên 3.49 triệu, một mức cao trong gần đây.

Địa chỉ Bitcoin hoạt động (tính bằng hàng nghìn)

Số lượng địa chỉ mới giảm 3.8% từ 1.40 xuống 1.35 triệu. Số lượng địa chỉ hoạt động liên tục tăng 10% từ 0.5 lên 0.55 triệu. Số lượng địa chỉ được kích hoạt lại tăng 1.3%.

Phân loại địa chỉ Bitcoin hoạt động (theo hàng nghìn)

1.2 Giao dịch trên Bitcoin

Tổng khối lượng giao dịch trên mạng Bitcoin là 6.53 triệu BTC, tăng 1% từ 6.46 triệu BTC của tuần trước. Có tổng cộng 1.66 triệu giao dịch trong tuần này, giảm 1.9%. Khối lượng giao dịch trung bình của mỗi giao dịch trên mạng lưới Bitcoin là 3.93 BTC, giảm 3% so với tuần trước.

Trái: khối lượng giao dịch BTC (tính theo triệu BTC); Phải: Số lượng giao dịch trên mạng BTC (triệu)

1.3 Bitcoin TPS

Giao dịch Bitcoin trung bình mỗi giây (TPS) là 2.75, giảm 0.05 TPS so với tuần trước.

1.4 Phí giao dịch Bitcoin

Phí giao dịch tổng thể trên mạng Bitcoin tăng từ 129.9 lên 154.8 BTC trong tuần này. Phí giao dịch bình quân là 0.00009 BTC, giảm 19.1% so với tuần trước.

Phí giao dịch Bitcoin (BTC)

1.5 Sự tập trung của sự giàu có trên Bitcoin

Sự tập trung của sự giàu có trên mạng Bitcoin không có sự thay đổi lớn. 10 địa chỉ hàng đầu chiếm 5.85% tổng số Bitcoin, giảm 1 bps so với tuần trước; top 10–1000 địa chỉ hàng đầu có tỷ lệ phần trăm hold giảm 2 bps; top 100-1000 địa chỉ hàng đầu có tỷ lệ phần trăm hold tăng 6 bps; tất cả các địa chỉ khác chiếm 63.85% tổng số Bitcoin, tăng 3 bps so với tuần trước.

Sự tập trung của sự giàu có trên mạng BTC

1.6 Giao dịch lớn của Bitcoin

Nghiên cứu của Huobi định nghĩa “các giao dịch cực lớn” khi các giao dịch riêng lẻ trị giá trên 10.000 BTC và “giao dịch lớn” với giá trị từ 1.000 đến 10.000 BTC. Tuần này, đã có 5 giao dịch cực lớn trên mạng Bitcoin, với lượng giao dịch tổng cộng là 75.000 BTC. Số lượng giao dịch lớn tăng từ 396 lên 383 trong tuần này.

Giao dịch lớn và cực lớn trên mạng BTC

1.7 Phân phối khối lượng giao dịch của Bitcoin

Khối lượng giao dịch trị giá từ 100 đến 1.000 BTC tăng từ 1.60 lên 1.85 triệu BTC trong tuần này, chiếm 28.4% tổng khối lượng giao dịch của BTC trong tuần này (so với mức 24.8% của tuần trước).

Phân tích giao dịch bên trái theo số lượng (tính theo nghìn); phân phối giao dịch BTC hàng tuần

1.8 Thay đổi số dư trong 30 địa chỉ Bitcoin hàng đầu

Tuần này, trong số 30 địa chỉ Bitcoin hàng đầu, 1 địa chỉ có những thay đổi đáng kể về số dư của nó, trong đó là một dòng chảy ròng từ một địa chỉ ví lạnh Bitfinex 1.748 BTC.

Thay đổi số dư trong Top 30 địa chỉ Bitcoin

1.9 Địa chỉ Ethereum hoạt động

Số lượng địa chỉ hoạt động trong Ethereum đã giảm 1.7% từ 0.99 xuống 0.97 triệu trong tuần này, thấp trong ngắn hạn.

Số lượng địa chỉ Ethereum hoạt động (tính bằng triệu)

1.10 Giao dịch trên Ethereum

Tổng khối lượng giao dịch trên mạng Ethereum đã giảm 21.1% xuống 10.33 triệu ETH trong tuần này. Số lượng giao dịch trên mạng Ethereum trong tuần này giảm 3.2% xuống 3.38 triệu trong tuần này. Khối lượng giao dịch trung bình trong tuần này là 3.06 ETH, giảm 18.5% so với tuần trước.

Trái: Tổng khối lượng giao dịch trên ETH (triệu ETH); Phải: Số giao dịch trên ETH (tính theo triệu)

1.11 Ethereum TPS

Trung bình mỗi giây giao dịch (TPS) trên mạng Ethereum giảm xuống còn 5.6, giảm 0.2 TPS so với tuần trước.

1.12 Phí giao dịch Ethereum

Tổng phí giao dịch trên mạng Ethereum đã giảm từ 13.000 xuống còn 11.000 ETH trong tuần này, trong khi phí giao dịch trung bình trên mạng Ethereum là 0.0033, giảm 8.8% trong tuần này.

Phí giao dịch Ethereum

1.13 Sự tập trung của sự giàu có trên Ethereum

Sự tập trung sự giàu có trên mạng Ethereum đã liên tục giảm. 10 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 1.,6% tổng số ETH, tăng 1 bps so với tuần trước; top 10-100 địa chỉ hàng đầu nắm giữ 24.31% tổng số ETH, giảm 8 bps so với tuần trước; top 100–1.000 địa chỉ hàng đầu thì việc nắm giữ không thay đổi; các địa chỉ còn lại chiếm 37.78% tổng số ETH, tăng 18 bps so với tuần trước.

Mức độ của sự giàu có trên ETH

1.14 Giao dịch lớn của ETH

Nghiên cứu Huobi định nghĩa “các giao dịch cực lớn” là khi các giao dịch riêng lẻ trị giá trên 50.000 ETH, “các giao dịch lớn” là các giao dịch có trị giá từ 10.000 đến 50.000 ETH, “các giao dịch khác” là những những giao dịch có giá trị dưới 10.000 ETH. Tuần này, đã có 3 giao dịch cực lớn. Các giao dịch lớn trên mạng ETH là khoảng 59 giao dịch, không đổi so với tuần trước.

Giao dịch lớn và cực lớn trên mạng ETH

1.15 Thay đổi số dư của 30 địa chỉ Ethereum hàng đầu

Tuần này, trong số tất cả 30 địa chỉ Ethereum hàng đầu, 4 địa chỉ có những thay đổi đáng kể trong số dư tương ứng của chúng, trong đó có 3 dòng chảy vào và 1 dòng chảy ra. Dòng ETH chảy ra nhiều nhất là từ các địa chỉ sàn giao dịch lớn, đặc biệt là từ Bitfinex có lưu lượng ròng 12.3 triệu ETH.

Thay đổi trong số dư của Top 30 địa chỉ Ethereum

1.16 Giao dịch trên EOS

Số lượng giao dịch trên mạng EOS là 8.64 triệu (bao gồm chuyển khoản, ký quỹ / mua RAM, thế chấp cho CPU), tăng 13.6% so với tuần trước và kết thúc đà giảm trong năm tuần liên tiếp.

Giao dịch của EOS (hàng triệu)

1.17 Sử dụng RAM và tỷ lệ phần trăm vote trên EOS

Sử dụng RAM trên EOS là 60.88% trong tuần này (63.09% so với tuần trước) và các địa chỉ đã vote cho các nhà sản xuất Block chiếm 39.12% trong tổng số 341.024 địa chỉ (tăng 0.57% so với tuần trước).

Trái: sử dụng RAM; Phải: tỷ lệ phần trăm vote trên EOS

2. Dữ liệu truyền thông xã hội

2.1 Phân tích Từ khoá hot (Trung Quốc)

Nghiên cứu Huobi đã phân tích văn bản bằng cách sử dụng NLP Word Cloud để trích xuất các từ khóa có liên quan nhằm hiểu được mối quan tâm chung từ cộng đồng trực tuyến tiền điện tử lớn nhất Trung Quốc 8btc.com. Cụ thể, chúng tôi chia nhỏ các từ khóa thành ba loại: Tiền điện tử, Sự kiện và Sàn giao dịch / Ý kiến từ nhà lãnh đạo.

Trong danh mục tiền điện tử, phân tích từ NLP World Cloud cho thấy Bitcoin, Ethereum và EOS là các đồng coin hàng đầu nhận được sự chú ý rộng rãi nhất, với các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào chiến lược giá và giao dịch.

Trong danh mục sự kiện, NLP Word Cloud đưa ra các từ khóa hot nhất trong tuần là “Hợp đồng thông minh,” “Hợp đồng” và “Phân cấp”. “Hợp đồng thông minh” đề cập đến: thảo luận về các hướng dẫn phát triển của hợp đồng thông minh EOS; “Hợp đồng” đề cập đến các vấn đề liên quan đến việc giao dịch trên các nền tảng hợp đồng tương lai như của OKEX và Bitmex; “Phân cấp” đề cập đến các cuộc thảo luận trên trang Oneroot về việc sàn Bithumb – sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc – tung ra nền tảng giao dịch phi tập trung bethumb.io.

Trong danh mục sàn giao dịch / ý kiến từ các nhà lãnh đạo, NLP Word Cloud đưa ra những từ khóa hot nhất trong tuần là “Huobi”, “Li Xiaolai” và “OKEX”, với các cuộc thảo luận về “Huobi” và “OKEX” chủ yếu tập trung vào các vấn đề giao dịch hàng ngày; thảo luận về “Li Xiaolai” chủ yếu tập trung vào thông báo của ông rằng ông không còn đầu tư vào các dự án blockchain nữa.

Phân tích từ 8btc.com

Chúng tôi chứng kiến ​​sự thay đổi mạnh mẽ trong các chủ đề thịnh hành trong tuần này, trong tất cả các chủ đề của ba danh mục này, những từ khóa về “Ontology”, “Wu Jihan”, “NEO”, “Graphene” và “Zhao Dong” nhận được mức tăng lớn nhất; trong khi “XLM”, “Xu Mingxing”, “Ripple”, “Sharding” và “DAG” nhận được mức giảm mạnh nhất.

Trái: Chủ đề thịnh hành hàng đầu trên 8btc.com; Phải: Chủ đề ít thịnh hành nhất trên 8btc.com

2.2 Phân tích từ khóa (ở nước ngoài)

Chúng tôi cũng đã thực hiện phân tích từ NLP trên Reddit’s r/CryptoCurrency Subreddit để hiểu các chủ đề thịnh hành và tình cảm chung ở nước ngoài, và chúng tôi đã chia nhỏ các từ khóa thành ba loại: Tiền điện tử, Sự kiện và Sàn giao dịch / Ý kiến từ nhà lãnh đạo.

Trong danh mục tiền điện tử, phân tích từ NLP World Cloud cho thấy BTC, NANO và Stellar là ba đồng coin nhận được sự chú ý rộng rãi nhất trong tuần này. Đối với Bitcoin, thảo luận chủ yếu tập trung vào chiến lược giá cả và giao dịch; Đối với NANO, các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào “Trả góp Kite hỗ trợ thanh toán nano”; Các cuộc thảo luận về Stellar tập trung vào “Stellar ra mắt sàn giao dịch không phí đầu tiên trên thế giới.”

Trong danh mục sự kiện, phân tích từ NLP cho thấy “Ví”, “Bot Robot” và “Bảo mật” là những từ hot nhất trong tuần. “Ví” đề cập đến cuộc thảo luận về tần suất những vụ trộm cắp tiền điện tử và cách giữ ví của bạn an toàn; “Bảo mật” đề cập đến các cuộc thảo luận về hướng phát triển tương lai của các token chứng khoán; “Bot” đề cập đến các cuộc thảo luận về chiến lược sử dụng rô bốt để giao dịch định lượng.

Trong danh mục sàn giao dịch / ý kiến các nhà lãnh đạo, phân tích của NLP cho thấy “Coinbase”, “Binance” và “Hitbtc” là những từ hot nhất ở nước ngoài trong tuần này, với các cuộc thảo luận về các chủ đề chung giữa những người dùng nền tảng.

Chúng tôi chứng kiến ​​sự thay đổi mạnh mẽ trong các chủ đề thịnh hành trong tuần này. Những từ khóa “BCH”, “Hitbtc”, “Lightning”, “Satoshi” và “Xã hội” nhận được mức tăng lớn nhất, trong khi “Pow”, “Quy định”, “các nút”, “Mạng chính” và “Chính phủ” nhận được mức giảm mạnh nhất.

Trái: Chủ đề thịnh hành hàng đầu trên r / CryptoCurrency; Phải: Chủ đề ít thịnh hành nhất trên r / CryptoCurrency

2.3 Hoạt động mã Github

Trong số tất cả các kho GitHub trong tuần này, ETH, ADA, và XMR là các dự án có nhiều đệ trình cam kết nhất; BTC, ETH và EOS là những dự án có nhiều fork nhất; ETH, ADA, và DASH là các dự án có hầu hết các mã cam kết đệ trình, mã số đệ trình của ETH là 3.500 hàng, nó đứng trước ADA (đồng coin đứng thứ hai); BTC, IOTA và TRX là những dự án có nhiều vấn đề nhất; ETH, BTC và EOS là các dự án có hầu hết các ngôi sao; NEO, EOS và BTC là các dự án có hầu hết người xem.

Hoạt động mã GitHub

2.4 Hoạt động của Telegram EOS

Chúng tôi đã đo ‘sức sống’ của cộng đồng EOS bằng khối lượng trò chuyện trong số các nhóm telegram được chọn của cộng đồng: EOS General Chat (nhóm công nghệ / sinh thái tiếng Anh), Giá EOS (nhóm tiếng Anh), EOS China (nhóm tiếng Trung).

Số lượng các cuộc trò chuyện trong các nhóm cộng đồng telegram của EOS giảm nhẹ, từ 11.700 xuống còn 11.100 (số lượng EOS Trung Quốc giảm 900, số lượng EOS chung và giá EOS Price tăng 300).

Trái: Tổng số tin nhắn trong các nhóm chính thức của Telegram EOS (tính bằng hàng nghìn); Phải: riêng biệt (tính bằng hàng nghìn)

3. Dữ liệu thị trường

3.1 Tỷ lệ hoàn vốn / Biến động giá

Trong thị trường tiền điện tử tuần này, giá của tiền điện tử tăng lên nhiều hơn và xuống ít hơn. BCH có mức tăng lớn nhất là 23.2% và Monero giảm 1.1%; Xét về biến động giá, BTC có tỷ lệ biến động nhỏ nhất là 0.0016 s.d (độ lệch chuẩn của biến động giá trong mỗi 15 phút), trong khi Ripple có tỷ lệ biến động lớn nhất là 0.008 s.d

Tỷ lệ lợi nhuận so với sự biến động giá

3.2 Sự tương quan giá tiền điện tử

Sự tương quan giữa các tài sản là mức độ mà chúng di chuyển song song. Các ma trận trên cho thấy mối tương quan Pearson và giá trị p được tính từ các trở logarit của giá trung bình hàng ngày theo khối lượng trong tuần qua. Sự tương quan giá giữa các đồng tiền điện tử tương đối cao trong tuần này, ngoại trừ Monero, giá các đồng coin khác di chuyển trong cùng một phương hướng.

LTC và BTC có hệ số tương quan cao nhất là 0.98, sau đó là LTC và ADA, với hệ số tương quan là 0.97; Monero và Ripple có hệ số tương quan thấp hơn là -0.02, ETH và Momero có hệ số tương quan là 0.28.

Ma trận tương quan Pearson của top 10

Nghiên cứu của Huobi

Về chúng tôi:

Nghiên cứu Huobi về ứng dụng Blockchain (Nghiên cứu Huobi) được thành lập vào tháng 4 năm 2016 và bắt đầu nghiên cứu cùng khám phá ở nhiều khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực blockchain từ tháng 3 năm 2018. Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm nghiên cứu về công nghệ blockchain, phân tích ngành, đổi mới ứng dụng và khám phá mô hình kinh tế,… Chúng tôi mong muốn thiết lập một nền tảng nghiên cứu và cung cấp cơ sở lý thuyết cũng như đánh giá các xu hướng trong blockchain cho công chúng, cuối cùng thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi:

E-mail:[email protected]
Twitter: @Huobi_Research
Medium: Huobi Research
Facebook: Huobi Research
Website: http://research.huobi.com/

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

 1. Nghiên cứu Huobi không có bất kỳ hình thức liên kết nào với các dự án blockchain hoặc các bên thứ ba khác được đề cập trong báo cáo này; vì điều đó có thể gây nguy hiểm cho tính khách quan, độc lập và công bằng của báo cáo này.
 2. Tất cả thông tin bên ngoài, dữ liệu được tham chiếu trong báo cáo này là từ các nguồn hợp pháp mà chúng tôi cho là đáng tin cậy và Huobi Research đã tiến hành thẩm định tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nó, nhưng sự tích cực đó không đảm bảo mọi thứ đều sẽ như vậy.
 3. Báo cáo này chỉ dành cho mục đích tham khảo. Các kết luận và quan điểm trong báo cáo không cấu thành bất kỳ hình thức tư vấn đầu tư nào về tài sản crypto. Huobi Research không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này, trừ khi được pháp luật quy định. Trong mọi trường hợp, độc giả sẽ không phân tích và đánh giá đầu tư của mình.
 4. Báo cáo này chỉ phản ánh ý kiến ​​từ nghiên cứu Huobi vào ngày nó được hoàn thành. Những thay đổi trong điều kiện thị trường trong tương lai có thể dẫn đến những cập nhật mới của những phán đoán như vậy.
 5. Báo cáo này có bản quyền của Huobi Research, xin trích dẫn nguồn khi báo giá và nhận được sự chấp thuận từ chúng tôi khi lượng lớn nội dung được tham chiếu. Trong mọi trường hợp, không có trường hợp nào là tham chiếu, tóm tắt và sửa đổi trái với ý định ban đầu được cho phép.

Xem thêm: Phân tích giá 16/10: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Litecoin, Cardano, Monero, TRON

Theo Medium
Biên dịch bởi Blogtienao.com

Site 1xBit Cờ Bạc Tiền Ảo Online
Site 1xBit Cờ Bạc Tiền Ảo Online
Site 1xBit Cờ Bạc Tiền Ảo Online
Site 1xBit Cờ Bạc Tiền Ảo Online

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Xin điền vào bình luận của bạn !
Xin vui lòng điền tên vào đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.