Thời gian khóa giao dịch của Bitcoin là gì?

Thời gian khoá giao dịch Bitcoin là thời điểm một giao dịch cụ thể có thể được thêm vào blockchain. Đây là thời gian sớm nhất mà các thợ đào có thể bao gồm các giao dịch của Merkle để gắn nó trong khối mới nhất vào blockchain.

Thời gian khóa giao dịch của Bitcoin là gì?
Thời gian khóa giao dịch của Bitcoin là gì?

Có hai loại khóa giao dịch cụ thể. Thứ nhất, khi con số thời gian khóa ít hơn 500 triệu thì nó được giải thích như là một chiều cao khối ( blockheight ) và các thợ đào do đó phải đợi cho đến khi chiều cao của khối đã đạt được trước khi cố gắng đưa nó vào một khối.

Nếu nó vượt quá 500 triệu thì nó được chuyển thành một dấu thời gian unix – dấu thời gian unix là số lượng giây kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1970.

Thời gian khóa giao dịch của Bitcoin là gì?
4.5 (90%) 2 votes

1 BÌNH LUẬN

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Xin điền vào bình luận của bạn !
Xin vui lòng điền tên vào đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.