Thứ Hai, 25 Tháng Chín 2023

Zimbabwe

Ngân hàng Trung ương Zimbabwe phát hành loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bằng vàng

Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe cho biết các mã thông báo sẽ được phát hành vào ngày 8 tháng 5.Ngân hàng Dự trữ Zimbabwe...

Zimbabwe tạo loại tiền kỹ thuật số mới được hỗ trợ bởi vàng

Zimbabwe đã đi trước một bước trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số với kế hoạch tạo ra một loại tiền kỹ thuật số...

Zimbabwe ký thỏa thuận cho phép thu thuế từ tiền điện tử

Chính phủ Zimbabwe đã xác nhận việc ký một thỏa thuận với Daedalus World Limited, cho phép công ty này thu thuế từ tiền...

Zimbabwe có thể là quốc gia tiếp theo công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp

Sau El Salvador, Zimbabwe hiện đang xem xét chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp.Đang có một thực tế ở Zimbabwe rằng nhu...