Trang Chủ Tags XGoogler Blockchain Alliance

Tag: xGoogler Blockchain Alliance

Ba cựu nhân viên Google thành lập liên minh xGoogler Blockchain.

Một cộng đồng Blockchain mới đã được hình thành bởi ba cựu nhân viên Google gọi là xGoogler Blockchain Alliance (GBA), nhằm tạo ra một...