Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai 2023

Winklevoss

Gemini nhận khoản vay 100 triệu USD từ anh em nhà Winklevoss

Tyler và Cameron Winklevoss, tỷ phú song sinh sở hữu Gemini đã trích nguồn tài chính của họ để hỗ trợ Gemini.Gemini Trust Co...

Tỷ phú Bitcoin: Bây giờ là cơ hội tốt để mua vào

Cặp song sinh Winklevoss, Cameron và Tyler, những tỷ phú đầu tiên nhờ khoản đầu tư sớm vào Bitcoin cho biết BTC có thể...