Trang Chủ Tags Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Hàn Quốc (KASB)

Tag: Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Hàn Quốc (KASB)

Viện Kế toán Hàn Quốc đang lên kế hoạch phân loại Bitcoin hay các Altcoin như là tài sản lưu động

Lý do đằng sau kế hoạch này là bởi vì Bitcoin hay các Altcoin đang ngày càng phát triển và thâm nhập sâu vào...