Thứ Ba, 23 Tháng Tư 2024

Ubisoft

Altcoin ký thỏa thuận hợp tác với Ubisoft, giá tăng vọt

Giá altcoin này tăng đột ngột, thông báo cho thấy họ sẽ hợp tác với Ubisoft trong việc phát triển một trò chơi.Yield Guild...